Roosendaal

Porco wil uitbreiden, maar wil de omgeving dat ook?

Maarten Elst Maarten Elst

Varkenshouderij Porco aan de Oostlaarsestraat in Roosendaal wil maar al te graag een tweede stal bouwen. Buurtbewoners zijn minder blij. Niet alleen vrezen ze voor extra stankoverlast, ook het nog te bouwen Bravis-ziekenhuis, dat op steenworp afstand moet komen van de varkenshouderij, zou volgens hen de nodige gevolgen ervaren. Onder meer PvdA Roosendaal is kritisch over de aanstaande uitbreiding.

“Ze zijn al groot en ze willen uitbreiden naar bijna 8.000 varkens. Het is de vraag of dat verstandig is, dicht tegen een woonwijk aan”, werpt Michael Yap van PvdA Roosendaal de vraag op. “Maar ook dicht tegen een ziekenhuis aan. Wij maken ons zorgen en willen dat er voor honderd procent kan worden gegarandeerd dat er geen gezondheidsrisico’s aan deze uitbreiding hangen.”

‘Toestemming al binnen’

De varkenshouderij werd in 2015 overgenomen door Agrifirm Nederland dat de stal omdoopte tot Porco. “Porco wil beide oude varkensstallen vervangen voor twee nieuwe stallen. Dit is zowel bij de gemeente al naar de directe omwonenden zo aangegeven. Uit de buurtdialoog is onder andere het verzoek gekomen om de plannen in twee delen op te knippen”, laat Elroy Vlemminx namens Porco in een schriftelijke reactie weten.”

“Wat betreft de risico’s voor de volksgezondheid gaan wij uit van de gestelde wet- en regelgeving”, vervolgt Vlemminx namens Porco. “Hierin zijn voorwaarden opgenomen waar aan voldaan moet worden.”

Bulkenaar

Wat betreft het ziekenhuis, dat op een steenworp van de varkenshouderij moet komen te liggen, is Vlemminx helder. “Plannen voor het ziekenhuis waren bij aankoop van de locatie niet voorzien. Porco kan haar plannen hier niet m eer op aanpassen. Mocht de gemeente de ontwikkelingsplannen niet wenselijk achten, dan willen we uiteraard in overleg voor een passende oplossing”, zo besluit Vlemminx.