Bergen op Zoom

Positieve resultaten voor Bravis Ziekenhuis

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Twee jaar na de fusie tussen de ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal zijn de financiële resultaten sterk verbeterd. Bravis boekte in 2016 een winst van 4,5 miljoen euro. Het resultaat is zelfs beter dan in de begroting was voorzien.

De positieve ontwikkeling geeft het bestuur van het ziekenhuis de ruimte om grote investeringen te doen. De fusie heeft al geleid tot een aantal veranderingen, zoals het Moeder & Kindcentrum, Oncologiecentrum en de renovatie van het ziekenhuis in Roosendaal. Maar ook de investering in medische apparatuur blijft belangrijk voor de organisatie.

Uitstekende resultaten zijn natuurlijk prettig, maar het ziekenhuis staat in de toekomst voor vele uitdagingen. Bestuursvoorzitter Hans Ensing: “Ambities van medische vakgroepen zullen vaker leiden tot concentratie van bepaalde zorg op één locatie. Deze tendens kan op gespannen voet komen te staan met de eerdere uitgangspunten: evenwicht tussen de beide hoofdlocaties en zorg dichtbij de woning van de patiënt. Het is aan het Bravis ziekenhuis om steeds een transparante afweging te maken in het belang van betere zorg voor de patiënt.”