Bergen op Zoom

Prominente Bergenaren in protest tegen verkoop Bergse monumenten

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Een 27-tal prominente inwoners van Bergen op Zoom en omgeving heeft in een open brief aan het Bergse college van B&W en de gemeenteraad fel protest aangetekend tegen de bezuinigingsplannen en de voorgenomen verkoop van monumenten zoals de Synagoge. Tot de ondertekenaars behoren dominee Willem Vermeulen, hotelondernemer Frans Hazen, architect Jan Weyts en het kunstenaarsechtpaar Joop en Elly Mijsbergen. Zij vragen de politiek de plannen te heroverwegen.

Door: Maarten Elst en Han Verbeem

“Op de eerste plaats gaat de discussie vrijwel steeds over geld, niet onbelangrijk, maar een visie waar het met de stad in de komende jaren naar toe moet lijkt geheel en al te ontbreken”, schrijven de ondertekenaars. Toch zouden daar de keuzes voor beleid en bezuinigingen op gebaseerd moeten zijn, vinden ze. “Het kan dus best zo zijn dat een investering juist wél wordt gedaan omdat die voor de toekomstige ontwikkeling van groot belang is.”

Schade

Het college overweegt de verkoop van vastgoed en dat is wel te overwegen, vinden zij, ook als het monumenten betreft. Alleen ontbreekt volgens hen een visie. “Van groot belang is daarbij je te realiseren welke schade dat mogelijk aanricht en welke zinvolle toekomstige plannen daarmee geblokkeerd worden.” De briefschrijvers vinden het bovendien opmerkelijk, dat op de lijst van verandelbaar vastgoed het voormalige raadhuis van Halsteren niet voorkomt, evenmin als de Wittenhorst. De recente ontwikkelingen worden niet vermeld; bij de indiening van de brief, getekend op 12 november, was bijvoorbeeld nog geen sprake van de mogelijke verkoop van het Bergse stadhuis. Dit laaste is zondag uitgelekt naar de pers.

Kroonjuwelen

Speciale aandacht vragen de ondertekenaars voor de Synagoge, één van de kroonjuwelen van Bergen op Zoom. “Die prijkte op de lijst van te verkopen objecten. Daarbij zou gestreefd worden naar zoveel mogelijk intact laten van de intrinsieke waarden. Nu zou dat kunnen als een Mecenas het gebouw zou kopen, goed onderhouden en tegen kleine vergoedingen aan culturele organisaties beschikbaar stellen.” Dat zal wel een utopie zijn, vinden de prominenten. “Elk ander commercieel gebruik zal tot een ontwaarding van dit historisch monument leiden, wat volstrekt onaanvaardbaar is.”

Lokale lasten

Als alternatief noemen zij de verhoging van de lokale lasten, hoe pijnlijk dat ook zal zijn. “Niemand zal graag zien dat de gemeentelijke belastingen verhoogd worden. Toch is het wenselijk ook dat in de afwegingen te betrekken. Het is een keus tussen het verder snijden in de voorzieningen voor de samenleving of dat door diegenen die dat kunnen dragen meer belasting betaald wordt.”

  • De 27 ondertekenaars van de brief zijn: Letty Demmers, Ko Dominicus, Frans Hazen, Johanna Jacobs, André van Nieuwenhuizen, Margreet Hagendijk, Kees van Male, Ferd Quik, Jan Weyts, Ria Huisman, Hélène van Oorschot, René Hendrickx, Flip Aertssen, Ruud den Hoed, Piet Bruys, Jos van Rijn, Margret Vreedenburgh, Joop en Elly Mijsbergen, Willem Vermeulen, Ad Segers, Willem de Jong, Koert Damveld, Cees Vanwesenbeeck, Lex Lensink, Eric Goossen, Truus Hendrickx, Tineke van Dam.