Woensdrecht

Provincie en Woensdrecht opnieuw voor rechter om zonnepark: ‘Jammer dat het zó moet’

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeente Woensdrecht en de provincie Noord-Brabant staan 10 juni opnieuw tegenover elkaar bij de rechter over zonnepark De Agger. Woensdrecht wil het park toestaan maar de provincie is tegen. Van Agtmaal heeft vertrouwen in de uitspraak, ook omdat de gemeente in een eerdere fase al in het gelijk is gesteld. Maar hij is wel teleurgesteld in de provincie.

Regionale Energie Strategie

Woensdrecht werkt met andere West-Brabantse gemeenten en met het waterschap samen in de zogeheten RES, de Regionale Energie Strategie waarbij de lokale overheden afspraken maken over de opwek van duurzame energie. Het project De Agger past daar goed in, aldus Van Agtmaal, en daarom kan de wethouder de weerstand van de provincie niet begrijpen.

Ongerept sinds 1685

Volgens het provinciebestuur is het gebied té waardevol om vol te plaatsen met zonnepanelen. Zo zou de polder uit 1685 nog volledig intact zijn, wat voor de regio uniek is. Ook de aangrenzende beek De Agger, een voormalige zeearm van de Oosterschelde, zou door de aanleg van het zonnepark schade ondervinden. Van Agtmaal bestrijdt deze argumenten. Integendeel: het project zou zelfs kansen bieden voor kreekherstel.

Zorgvuldig traject

De Woensdrechtse wethouder stelt dat het plan aan alle ruimtelijke voorwaarden voldoet en dat daarom een vergunning afgegeven dient te worden. Het voortraject is zorgvuldig doorlopen, benadrukt de lokale bewindsman, waarbij de inspraak van de natuurorganisaties en omwonenden is meegenomen. De plantekeningen zijn zelfs aangepast om de provincie tegemoet te komen. “We verwachten dat de rechter ons opnieuw gelijk zal geven”, verwacht hij. Maar het levert wél weer extra vertraging op voor de aanleg van het park. “En dat is jammer.”