Bergen op Zoom

PvdA Bergen op Zoom maakt zich zorgen over veiligheid fietspaden

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

De Bergse fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van fietsers. Met name de voetgangersbrug tussen de Zandstraat en de Noordzijde/ZuidzijdeZoom worden hierbij genoemd.

Volgens de fractie is het met name gevaarlijk op drukke momenten, als bijvoorbeeld scholieren de weg passeren. De PvdA denkt dat er op deze en andere plekken gewerkt moet worden aan een betere veiligheid, en dringt bij het College van B&W aan om actie te ondernemen. Het College heeft nog niet gereageerd maar gaat dit op korte termijn wel doen.