Bergen op Zoom

PvdA en Lijst Linssen op de bres voor boze bewoners Smitsvest

Stadskantoor Bergen op Zoom

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De PvdA en Lijst Linssen in Bergen op Zoom willen weten waarom de bouwplannen van het Paravicini-complex anders uitvallen dan op de tekeningen stond. Buurtbewoners zijn boos, omdat de nieuwbouw hoger wordt en dichter bij hun appartementen komt te staan.

Paravicini is een woonzorgcomplex dat gebouwd wordt aan de Maskeplaats in Bergen op Zoom. De originele plannen zijn van 2011, de wijzigingen van 2017. Omwonenden hebben volgens de PvdA en Lijst Linssen “grote hinder van de aantasting van hun woongenot” door de veranderingen.

Minder privacy en zonlicht

Het gebouw zou nu een stuk dichterbij hun appartementen komen te staan, waardoor hun privacy wordt aangetast. En doordat het gebouw een verdieping hoger wordt, zullen ze minder zonlicht hebben. Toen zij hun appartementen kochten, zat dat nog niet in de planning.

Arrogante behandeling

Omwonenden hebben hun bezwaren gedeeld met de gemeente Bergen op Zoom. Maar ze voelen zich niet serieus genomen. Daar maken de politieke partijen zich zorgen over. “Bewoners hebben medio 2019 gesprekken gevoerd op ambtelijk niveau. Zij ervaren de bejegening als arrogant en hun bezwaren werden als niet ter zake doende en kansloos weggewuifd. Als dit klopt, dan is dit voor Lijst Linssen en PvdA onacceptabel.”

Gemeente wekte verwachtingen

De partijen willen van burgemeester en wethouders weten waarom de bouwplannen veranderd zijn. En of ze beseffen dat het woongenot van de omwonenden wordt aangetast. PvdA en Lijst Linssen vragen ook of de gemeente het met hen eens is, dat er verwachtingen zijn gecreëerd bij de kopers die nu niet worden waargemaakt.

De PvdA en Lijst Linssen hopen dat de gemeente Bergen op Zoom de teleurgestelde bewoners wil helpen. En wil ook weten wat de gemeente gaat doen om er voor te zorgen dat burgers zich niet zo verontwaardigd voelen na een gesprek met ambtenaren of wethouders.