Bergen op Zoom

PvdA is wachten beu: ‘minister moet beloftes nakomen over bereikbaarheid per spoor’

Han Verbeem Han Verbeem

De PvdA in West-Brabant en Zeeland wil een betere bereikbaarheid van de regio per spoor. Zowel de PvdA-fracties in de Bergse en Roosendaalse raad als de provinciale PvdA’ers willen dat de gemeente- en provinciebesturen bij de NS aandringen op betere aansluitingen en kortere overstaptijden. “En als de NS daaraan geen gehoor geeft moet de minister maar ingrijpen”, zegt de Bergse PvdA-voorman Joey van Aken. Dit weekeind schreef hij samen met Michael Yap (PvdA Roosendaal) een brandbrief aan beide colleges van B&W.

Nakomen beloftes

Het inmiddels demissionaire kabinet Rutte-3 heeft de regio immers enkele jaren geleden beloofd extra te investeren in de OV-bereikbaarheid. Dat zou één van de compensatiemaatregelen zijn voor het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen. Een betere OV-toegankelijkheid zou een economische impuls geven aan Zeeland én West-Brabant. De laatste twee jaar is het stil gebleven, zegt de Bergse PvdA-voorman Joey van Aken.

Hij somt de problemen op: er is géén directe verbinding meer van Bergen op Zoom naar Breda en de overstaptijden zijn té kort, met maar één of twee minuten tussen het moment van aankomst en het vertrek van de aansluitende trein. “Daardoor missen mensen een overstap.” Het is té druk op het spoor, stelt hij. Het raadslid kan uit ervaring spreken. Tot voor kort reisde hij voor zijn werk dagelijks met de trein en vooral in de spitsuren is er geen doorkomen aan. “Het ziet zwart van de mensen op het perron”, aldus Van Aken.

Brabant

Ook de provinciale PvdA-fracties van Brabant en Zeeland zijn de afgelopen weken in de pen geklommen over de slechte toegankelijkheid van Zuidwest-Nederland per trein. Laura de Kinkelder (PvdA Brabant) heeft 29 juli gelijkluidende vragen gesteld aan de Brabantse bestuurders en zij pleit eveneens voor een betere aansluiting van de verbindingen tussen West-Brabant en Zeeland. De korte overstaptijden zou voor mensen met een beperking nauwelijks te doen zijn en het halen van de aansluiting zou een “hopeloze exercitie” – zo schrijft ze aan provinciebestuurder Christophe van der Maat. Dezelfde bewoordingen gebruiken Van Aken en Yap ook in hun brief aan de beide colleges van Bergen op Zoom en Roosendaal.

Zeeland

In Zeeland is het PvdA-Statenlid Ralph van Hertum die de kwestie al op 16 juli aan de orde heeft gesteld bij het provinciebestuur. En niet voor de eerste keer. “De PvdA-Statenfractie heeft in het verleden al meerdere keren in de Statenzaal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de overstap op station Roosendaal”, aldus Van Hertum. De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas blijft volgens hem weliswaar ‘terecht ijveren voor een betere treinverbinding van en naar Zeeland’ – maar de overstap is en blijft een groot pijnpunt. “Voor ons is het belangrijk dat het openbaar vervoer voor iedereen op een goede manier toegankelijk is. Rennen op station Roosendaal hoort daar niet bij. Veel reizigers storen zich aan de krappe overstap en overwegen de auto nemen, terwijl we juist het gebruik van het openbaar vervoer willen stimuleren.”

Mogelijk raadsbespreking

Hoewel het momenteel politiek rustig is vanwege de zomervakanties, vindt Van Aken het belangrijk om de vragen juist nú te stellen. Landelijk is de formatie van een nieuwe regering in volle gang en mobiliteit is een belangrijk thema. En ook lokaal is het nodig om samenwerking te zoeken. De PvdA is niet de enige partij die de bereikbaarheid per spoor hoog in het vaandel heeft staan; ook de Bergse VVD heeft vorig jaar nog aangedrongen op een regionale lobby naar Den Haag. Van Aken sluit niet uit dat hij de kwestie in september, na het zomerreces, in de raadscommissie aan de orde stelt. “Dat hangt af van de beantwoording van onze brief. Ik ben vooral benieuwd naar het antwoord van het college”, zegt hij.