Roosendaal

PvdA: parkeerdrukte in smalle Sportstraat kan riskant zijn bij calamiteiten

Calamiteiteningang sportpark aan Sportstraat in Roosendaal (foto: Google Maps)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De PvdA maakt zich zorgen over de veiligheid in de Sportstraat in Roosendaal. De straat is op veel plekken erg smal, bijvoorbeeld door een typische bocht bij de ingang van het sportpark en door wegversmallingen. En het is een drukke weg waaraan niet alleen het sportpark en woningen liggen, maar ook enkele ingangen van het Bravis ziekenhuis. Volgens de PvdA lopen omwonenden en bezoekers van het sportpark het risico dat hulpdiensten hen slecht kunnen bereiken in een noodsituatie.

De meeste bewoners van de Sportstraat in Roosendaal parkeren hun auto’s op hun eigen opritten. En het sportpark en Bravis hebben hun eigen parkeerterreinen. Maar de PvdA ziet dat er in het weekend vaker geparkeerd wordt op straat. “Men gebruikt dus (bewust) niet het parkeerterrein van Bravis of het parkeerterrein van het sportpark zelf,” schrijft raadslid Björn Rommens aan burgemeester en wethouders. “Voor ons als PvdA Roosendaal roept dit vragen op over de veiligheid en bereikbaarheid in de Sportstraat.”

Op zaterdag mag je ook parkeren bij Bravis

Rommens wijst ook op de speciale calamiteiteningang van het sportpark. Dat is de poort waar hulpverleners makkelijk het terrein op kunnen. “Kennelijk parkeert men ook vlakbij die calamiteiteningang aan de stoepzijde van de Sportstraat,” aldus het raadslid. “Dit terwijl (een deel van) het parkeerterrein van Bravis op zaterdagen gebruikt mag worden voor bezoekers van (in ieder geval) het sportpark.”

Sportstraat is ongeschikt voor parkeren aan straat

De PvdA stelt voor om de parkeeroverlast in de Sportstraat aan te pakken. “Bijvoorbeeld met nieuwe/betere bebording,” schrijft Rommens. Hij wil weten of de gemeente Roosendaal het met hem eens is dat de Sportstraat niet geschikt is voor parkeren aan straat. “Denk aan de wegversmallingen die er zijn, de bocht in de weg en als aanrijroute voor het ziekenhuis,” somt het raadslid op. Rommens vraagt hoe de gemeente de veiligheid ziet in de Sportstraat. Vooral als het gaat om de doorstroming van het verkeer en de belemmeringen voor hulpdiensten.