Roosendaal

PvdA Roosendaal hoopt op geld fonds voor verduurzaming

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De PvdA in Roosendaal wil dat de gemeente probeert geld te krijgen uit een fonds om openbare gebouwen energiezuiniger te maken.

In het fonds zit 100 miljoen euro van de provincie Noord-Brabant en 300 miljoen euro van de Bank Nederlandse Gemeenten, NN Group en Bewust Inversteren BV. Met dit fonds, kunnen openbare gebouwen duurzamer gemaakt worden. Denk aan scholen, gemeentehuizen en sportaccomodaties.

Geld overhouden

De PvdA wil dat Roosendaal voorop gaat lopen in de verduurzaming van de openbare gebouwen. Daarom vraagt de partij aan burgemeester en wethouders of ze het fonds kennen. En of ze er gebruik van willen gaan maken. Volgens de PvdA is het niet alleen goed om energiezuinigere gebouwen te maken, zodat sportclubs en verenigingen minder kwijt zijn aan stookkosten. Ook blijft er dan meer geld over voor andere Roosendaalse zaken, zoals betaalbare woningen, beter armoedebeleid en goede zorg.

Erfpacht

Het fonds van Bewust Investeren is geen gewone geldpot. Als een gemeente een gebouw wil opknappen, moet er eerst een stichting worden opgericht. Die stichting koopt het pand en begint met de renovaties of verbouwingen om het pand duurzamer te maken. De gemeente krijgt erfpachtrecht en betaalt dus een erfpachtcanon. De gemeente verdeelt dan de kosten over een lange termijn, terwijl de opknapbeurt van het gebouw wel meteen kan beginnen.

Houden of verkopen

De erfpacht duurt meestal 30 jaar. Na afloop kan de gemeente kiezen. Ze kan het gebouw dan gewoon terugkrijgen, zonder extra kosten, of ze verkoopt het gebouw tegen marktwaarde. De gemeente kan ook tussentijds stoppen. Dan krijgt ze het gebouw terug, maar moet dan wel het restant van de erfpachtcanons betalen.

De PvdA wil van burgemeester en wethouders weten of ze verduurzaming van Roosendaalse openbare gebouwen een goed idee vindt. En of de gemeente wil onderzoeken of het voor Roosendaal goed zou werken.