Roosendaal

PvdA Roosendaal wil weten hoe groot coronaschade is in cultuursector

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De PvdA in Roosendaal wil weten hoe culturele instellingen omgaan met de coronacrisis. De partij heeft daarom een vragenlijst rondgestuurd naar onder andere musea, theatergroepen en vormgevers. De PvdA vindt dat er een steunfonds moet komen voor de culturele sector.

De Roosendaalse PvdA wil dat er tijdens de coronacrisis niet alleen steun komt voor bedrijven, maar ook voor de cultuursector. De partij vindt dat er een steunfonds moet komen. “Dit om de culturele wereld, van schouwburg tot popgroep, van danser tot museum, van acteur tot grafisch vormgever, te hulp te schieten,” schrijft PvdA-raadslid Paul Klaver aan culturele instellingen in Roosendaal.

Vragenlijst

Klaver is benieuwd hoe de culturele sector in Roosendaal omgaat met de coronacrisis. Daarom heeft hij een vragenlijst rondgestuurd. De PvdA wil bijvoorbeeld weten hoe het er nu voor staat en wat de vooruitzichten zijn. En hoe de samenwerking gaat met de gemeente en andere overheden, met culturele collega’s en met bezoekers. De PvdA is ook benieuwd of de culturele instellingen hulp krijgen en van wie die hulp dan komt.

Spiegel van onze beschaving

Natuurlijk vraagt de partij zich ook af wat voor creatieve oplossingen de cultuursector zelf al heeft verzonnen om de coronacrisis te overleven. Want de partij vind cultuur belangrijk voor Roosendaal. Klaver: “De cultuur van een land woont in het hart en in de ziel van de mens. Het is de spiegel van onze beschaving. Via kunst en cultuur kun je vastgeroeste ideeën los wrikken en zorgen dat mensen anders naar iets gaan kijken, zich in elkaar verplaatsen. Maar dan moet het cultureel voortbestaan wel verzekerd zijn!”