West-Brabant

PvdA vreest mestinvasie West-Brabant

Michael Yap (PvdA) maakt zich zorgen over de komst van mestfabrieken in de regio (foto: ZuidWest Update)

Han Verbeem Han Verbeem

De PvdA-raadsfracties in Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen maken zich zorgen over de mogelijke komst van mestverwerkingsinitiatieven in de regio. Dat schrijven de fractievoorzitters vrijdag in een gezamenlijke brief aan het Brabantse provinciebestuur. De raadsleden krijgen namelijk signalen dat de provincie nadrukkelijk naar de westelijke regio kijkt voor nieuwe, grootschalige messtverwerkingsprojecten.

Door: Han Verbeem

“De afgelopen weken steekt een zorgelijk signaal steeds weer de kop op: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn op zoek naar locaties voor grootschalige mestverwerking in West-Brabant“, schrijven de gemeentelijke PvdA-fractieleiders Michael Yap (Roosendaal), Joey van Aken (Bergen op Zoom), Wendy de Koning-Bogers (Woensdrecht) en Nadir Baali (Steenbergen). En de blikken zijn volgens hen gericht op West-Brabant; dat zou onder meer blijken uit provinciale plankaarten die inmiddels op het Provinciehuis rouleren.

Slecht voor de gezondheid

Brabant kampt nog steeds met een fors mestoverschot, door intensieve veehouderij in het oosten van de provincie. De PvdA-raadsfracties vrezen dat de mestverwerkers uitwijken naar het westen van de provincie, waar relatief weinig intensieve veehouderijen zijn. De gevolgen voor de natuur en leefomgeving zijn makkelijk in te schatten, zo stelt woordvoerder Michael Yap namens de PvdA-raadsdracties: “Groen verdwijnt, stikstof neemt toe, en geuroverlast voor onze inwoners bereikt een dieptepunt. Deze mestfabrieken zijn simpelweg slecht voor de gezondheid van mensen en dieren.”

Tot inkeer brengen

De vier raadsfracties van de PvdA hopen het huige provinciebestuur met hun brief tot inkeer te brengen, en dat Gedeputeerde Staten zich houdt aan de eerdere afspraken dat mestverwerking alleen nog op bedrijventerreinen is toegestaan. Grootschalige initiatieven met een verwerkingscapaciteit van 25.000 ton per jaar zouden daarbij sowieso uit den boze zijn, aldus de briefschrijvers. De bioindustrie en daaruit voortvloeiende commerciële mestverwerking leidt volgens de lokale PvdA’ers tot “winst voor weinigen en overlast voor velen” en is niet meer van deze tijd.

Weer ruimte voor ontwikkeling

Tot een jaar geleden maakte de PvdA deel uit van het provinciebestuur van Noord-Brabant, maar de grootste coalitiepartij VVD wilde het CDA binnenboord houden. Deze was eerder uit de coalitie gestapt uit onvrede over de Brabantse opstelling in de stikstofcrisis, dat zou leiden tot een inperking van de veestapel. Vervolgens is een nieuwe coalitie gevormd van VVD, CDA, Lokaal Brabant en FVD. Onder de nieuwe, meer landbouwvriendelijke koers van het provinciebestuur is ook het mestverwerkingsbeleid weer op tafel komen te liggen.

PlanMER Mest

Zo zal het college van Gedeputeerde Staten volgende maand het zogeheten PlanMER Mest bekendmaken, waarin staat waar wel en geen extra mestverwerking moet komen en welke gebieden het provinciebestuur daarvoor geschikt acht. De vier PvdA-fractievoorzitters willen al op voorhand een rem op de mestimporten uit oostelijk Brabant en denken daar ook hun gemeentebesturen in mee te krijgen. “Wij gaan ervan uit dat de colleges van B&W in West-Brabant  gezamenlijk in stelling komen tegen grootschalige mestverwerking in onze regio: nu en in de toekomst.”