Roosendaal

PvdA wil extra raadsvergadering over vuurwerkoverlast

Kitty Joachems Kitty Joachems

Na een aantal onrustige avonden en nachten lijkt alles weer rustig in Roosendaal. Daarom is het nu tijd om in een extra raadsvergadering met de burgemeester van gedachten te wisselen over de oorzaak van de gebeurtenissen en naar de toekomst te kijken om herhaling te voorkomen. Dat stellen Paul Klaver en Michael Yap van de PvdA in een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Door: Kitty Joachems

Ze vragen hem om die vergadering op maandag 7 december te houden. In de vergadering moet zeker ook naar de toekomst worden gekeken. Maar volgens Klaver en Yap moet deze extra bijeenkomst ook over het verleden gaan. Zijn er signalen geweest waardoor men dit in meer of mindere mate had kunnen zien aankomen?

In hun brief wijst de PvdA-fractie ook naar het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NRPZ). In de NPRZ werken Rijk, gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Mogelijk zijn de ervaringen die Rotterdam hiermee heeft opgedaan waardevol voor Roosendaal.