Bergen op Zoom

PvdA wil openheid over Facilitair Bedrijf: ‘Deksel moet van de doofpot’

Een jaar geleden, 20 december 2019, sloot het Facilitair Bedrijf na 20 jaar definitief de deuren. (Foto: Han Verbeem)

Han Verbeem Han Verbeem

PvdA wil openheid over de ondergang en faillissementsafhandeling van het Facilitair Bedrijf in Bergen op Zoom. Dat zegt de Bergse PvdA-voorman Joey van Aken. “Onze raadsfractie ziet graag een diepgaand onderzoek naar het verleden waarbij de onderste steen boven komt”, aldus Van Aken. Anderzijds hoopt de PvdA fractie dat de tientallen verenigingen uit het culturele veld, die leunden op het Facilitair Bedrijf, passende ondersteuning blijven krijgen van het college.

Faillissement

Het Facilitair Bedrijf is eind 2019 failliet verklaard, nadat de gemeente de jaarlijkse subsidie grotendeels had ingetrokken. Het FB verzorgde onder meer de ondersteuning van evenementen van Bergse clubs en verenigingen. In februari 2021 hebben de fractievoorzitters van de Bergse gemeenteraad bij het college van B&W de dossierstukken opgevraagd.

Eventum en Blokstallen

“In mei 2021 ontvingen wij van u alle collegevoorstellen, raadsvoorstellen, interne memo’s, gespreksverslagen en correspondentie”, schrijft Van Aken vrijdag in een brief aan het Bergse college van B&W. “Naast de digitale documenten is een fysiek dossier. Dit bestaat uit de herhuisvesting van het Facilitair Bedrijf met de realisatie van het  Eventum en verbouwing van de Blokstallen 3.” De verstrekte informatie is echter niet volledig, stelt Van Aken. De PvdA-fractie wil dat de deksel van de spreekwoordelijke doofpot gaat waarbij het college de Bergse raad volledige openheid van zaken dient te geven.

Verkoop van boedel

Van Aken wil duidelijkheid over de huurcontracten en ook over de verkoop van de failliete boedel. “Wat zijn de uiteindelijke financiële gevolgen van het faillissement van het Facilitair Bedrijf”, schrijft het raadslid. Hij wil een compleet overzicht krijgen van de financiële gevolgen – ook de inzet van ambtelijke uren. Daarnaast moet blijken wat de gemeente aan het eind van de streep meer zou hebben gekost: het Facilitair Bedrijf laten voortbestaan met behoud van subsidie? Of het faillissement en vervolgens de kosten voor ondersteuning van het verenigingsleven die de gemeente nu zélf moet regelen? Ook vraagt hij zich af of  het bestuur van Facilitair Bedrijf nog steeds persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement. ” Zo ja, wat is hiervoor de reden?”

Btw-constructie

Ook wil Van Aken duidelijkheid over de btw-afdracht. Het college wilde de btw op de bouw van het Eventum-gebouw compenseren. Daarbij werd een constructie bedacht waarbij het Facilitair Bedrijf de btw-belaste huur liet factureren aan de onderhuurders – zo schrijft de PvdA-voorman. “Nu verhuurt het college zónder btw aan de gebruikers?” Kan de btw op de bouw nog verrekend worden, wil hij nu weten. “Zo nee, welk financieel gat ontstaat hierdoor?”