Geen regio geselecteerd

PvdA wil unieke waterkering in Gedempte Haven beschermen

Foto: © Google Streetview

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Bergen op Zoom heeft nog delen van een unieke waterkering die het verdient om beschermd te worden. Dat vinden de PvdA in Bergen op Zoom en de PvdA van Waterschap Brabantse Delta. De fracties vragen de gemeente Bergen op Zoom en het waterschap om de waterkering zichtbaarder te maken door er informatieborden bij te zetten. Ook zou de waterkering gebruikt kunnen worden voor lessen, bijvoorbeeld tijden de jaarlijkse Week van ons Water.

Door: Bianca van Vugt

Je moet er oog voor hebben, om de bijzondere waterkering te zien bij de Gedempte Haven in Bergen op Zoom. De keringen waren demontabel, dus zonder de houten planken zie je alleen nog wat gleuven in gemetselde uitstulpingen. De twee PvdA-fracties van Bergen op Zoom en Waterschap Brabantse Delta vinden het jammer dat er zo weinig aandacht voor is. Ook zijn ze bang dat de waterkering niet beschermd is, als de gemeente het oude havengebied gaat ontwikkelen.

Planken en zandzakken bij springvloed

Toen er nog een haven was in het centrum van Bergen op Zoom, was daar nog eb en vloed. “Bij hoogwater kwam het water tot over de kademuren en stroomde de huizen binnen. Dat was niet ongebruikelijk,” zo beschrijven de PvdA-fracties. “Bij springvloed en extreem hoogwater konden de keringen, bestaande uit gestapelde plankdelen versterkt met zandzakken, worden aangebracht. Er was een waterkering nodig die je snel kon opbouwen als dat nodig was.”

Het lijkt een situatie van eeuwen geleden. Maar de laatste keer dat de planken en de zandzakken nog gebruikt zijn, is pas 60 tot 70 jaar geleden. “Deze zijn nog in de jaren vijftig van de vorige eeuw geplaatst ter hoogte van het kleine spuihuisje en bestaan uit een noordelijk deel (bij de Havenstraat) en een zuidelijk deel (bij het Wagenpleintje).” Behalve de inkepingen waar de planken ingeschoven kunnen worden, zie je ook nog dorpels in de bestrating. Die zitten in het zuidelijke deel en hoorden ook bij de waterkering.

Tekst gaat verder onder foto (waterkering met ruimte voor planken)

Profisorische oplossingen van vroeger

Het waterschap gebruikt nu geen demontabele keringen meer. Na de aanleg van de Theodorushaven in de jaren 60 was de waterkering niet meer nodig. De PvdA is bang dat dit deel van de geschiedenis hierdoor vergeten wordt en de kering zal verdwijnen. “Inmiddels zijn er ontwikkelingen in het oude havengebied. Zo staat het gemeentelijk spuihuisje op de mogelijke nominatie voor de verkoop en is ook te toekomst van het aangrenzende café (met muurwerk van de kering) onzeker.”

De fracties hopen dat de gemeente Bergen op Zoom en Waterschap Brabantse Delta samen hun best willen doen de unieke waterkering te behouden. “De PvdA vindt het belangrijk dat latere generaties zich blijven herinneren onder welke provisorische omstandigheden de inwoners zich vroeger tegen het stijgende water moesten beschermen. Dat maakt het besef en betekenis van ons huidige waterbeschermingsbeleid alleen maar duidelijker. Veiligheid is immers niet zo vanzelfsprekend als het soms lijkt,” schrijven de fracties aan het gemeente- en het waterschapsbestuur.

Informatiebord en educatieve activiteiten

De waterkering redden is natuurlijk maar een deel van het plan. Als het aan de PvdA ligt, wordt de kering ook veel zichtbaarder gemaakt én beleefbaar voor de samenleving. “Bijvoorbeeld door het plaatsen van een informatiebord met uitleg. Mogelijk dat er ook educatieve activiteiten gehouden kunnen worden, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse ‘Week van Ons Water’, met het plaatsen van planken en zandzakken.”