Woensdrecht

PvdA Woensdrecht teleurgesteld over vervangingsregels raad: ‘Wij zijn het zwijgen opgelegd’

Wendy de Koning-Bogers (Foto: gemeente Woensdrecht)

Han Verbeem Han Verbeem

De PvdA in Woensdrecht is diep teleurgesteld. Raadslid Wendy de Koning-Bogers mag zich bij haar afwezigheid niet laten vervangen door een fractieondersteuner. Een voorstel om de vergaderregels te wijzigen is donderdag in de raadsvergadering afgeketst. “We zijn het zwijgen opgelegd”, aldus De Koning-Bogers.

In de Woensdrechtse gemeenteraad heeft de PvdA één raadslid, Wendy de Koning-Bogers. Met de verkiezingen van 2022 moest de partij de tweede zetel inleveren. De Koning-Bogers is tevens algemeen bestuurslid voor haar partij bij het Waterschap en moet daarom soms een raadsbijeenkomst missen. Zo ook tijdens de opinieraden Samenleving van 30 november en 31 januari. Daarbij mochten de PvdA-burgerleden bij haar afwezigheid niet meepraten over de onderwerpen die op de agenda stonden. “De vooraf ingediende vragen werden niet beantwoord”, merkt ze op. “De PvdA staat achter een democratisch proces en participatie van burgers, verenigingen, ondernemers of andere belanghebbende.”

Evenredigheid

Volgens de PvdA-fractie staat daarmee de lokale democratie op het spel. “Een goed functionerend en integer openbaar bestuur is essentieel voor het vertrouwen dat mensen hebben in de politiek”, aldus de reactie. Volgens de Gemeentewet moet in de raad sprake zijn van een evenwichtige vertegenwoordiging. “Bij de Opinieraad is sprake van een raadscommissie. Die moet dus ook een evenwichtige vertegenwoordiging hebben”, stelt PvdA Woensdrecht. “Als een raadslid dus niet aanwezig kan zijn, kan de rest van de benoemde fractieleden de toegang in de vorm van beraadslaging niet ontzegd worden. Daarmee gaat immers dat vereiste en geregelde evenwicht volledig uit balans.”

Opnieuw bespreken

Daarom heeft de PvdA Woensdrecht donderdag tijdens de raadsvergadering voorgesteld de raadsverordening aan te passen, maar de overige raadspartijen willen dat voorstel niet op de agenda plaatsen. PvdA-raadslid De Koning-Bogers heeft aangekondigd de aanpassing van de raadsverordening bij een komende raadsvergadering opnieuw te willen bespreken.