Roosendaal

Raad Roosendaal wil rijk oproepen wél vluchtelingenkinderen op te nemen

Foto: © Shutterstock

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeenteraad van Roosendaal wil dat de burgemeester een brief stuurt aan de ministers over het opvangen van kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen. De PvdA gaat hierover een motie indienen, tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 mei. 9 van de 11 politieke partijen in de Roosendaalse gemeenteraad steunen de motie. Alleen de VLP en de VVD doen niet mee.

De PvdA heeft al vaker een actievere rol gevraagd van burgemeester Han van Midden. De partij wil dat Roosendaal zich aansluit bij de ‘coalition of the willing’. Dat zijn gemeenten die hebben aangegeven dat zij graag kinderen opvangen uit de Griekse vluchtelingenkampen. Maar de rijksoverheid wil de vluchtelingenkinderen niet naar Nederland halen. Die wil de kinderen wel helpen, maar alleen daar ter plekke. Veel gemeenten vinden dat te weinig.

Meedoen met ‘coalition of the willing’

De burgemeester heeft eerder al laten weten dat Roosendaal pas iets kan doen, als de rijksoverheid de kinderen alsnog naar Nederland laat komen. Maar de meeste partijen in de gemeenteraad vinden die houding te passief. In de motie van 28 mei laten de 9 partijen weten dat ze een deel van de kwetsbare kinderen wil opvangen in Roosendaal. Dat de gemeente zich aan zou moeten sluiten bij de ‘coalition of the willing’. En dat de gemeente mee zou moeten doen aan een massale oproep aan het rijk om de vluchtelingenkinderen op te vangen.

Brief sturen aan ministers

De gemeenteraad wil daarom dat de burgemeester een brief schrijft aan de ministers. In de brief kan de gemeente Roosendaal haar hulp aanbieden als Nederland toch vluchtelingenkinderen wil laten komen. En vragen of het rijk de gemeente wil helpen de kinderen zo goed mogelijk op te vangen.

De 9 partijen zeggen dat Roosendaal een sociale stad is, die altijd heeft geholpen als de rijksoverheid opvang zocht voor vluchtelingen. Ze noemen Roosendaal een gastvrije, toegankelijke en inclusieve stad waar iedereen zich thuis kan voelen. Daarom vinden zij dat de gemeente aan het rijk moet vragen wél vluchtelingenkinderen op te nemen. En een deel van die kinderen dan een plek te bieden in Roosendaal. 

Lees ook: Oproep aan gemeente Roosendaal: wees solidair met alleenstaande vluchtelingenkinderen