Roosendaal

Raad van State wil meer onderzoek naar biomineralenfabriek Roosendaal

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De Raad van State in Den Haag wil dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de uitstoot van de biomineralenfabriek die in Roosendaal gebouwd zou gaan worden aan de Potendreef.

De Raad van State wil weten wat het risico is van besmetting met de ziekmakende legionella en hoeveel stankoverlast er zou kunnen zijn. Op 21 januari was er een rechtszaak bij de Raad van State. Omwonenden van de Potendreef in Roosendaal, verenigd in de Werkgroep Biomineralen, eisten een onafhankelijk milieuonderzoek. Ze zijn bang voor stank en voor de verspreiding van ziektekiemen.

Mestverwerking

Het bedrijf SUEZ wil de biomineralenfabriek bouwen om natte mest te verwerken tot droge mestkorrels. SUEZ en de gemeente Roosendaal toonden met milieuonderzoeken aan dat ze weinig stankoverlast verwachten en dat er geen problemen zijn voor de omgeving. De Werkgroep Biomineralen betwist de cijfers van SUEZ en de gemeente.

Onderzoek legionella

De Raad van State heeft nu in een brief aan alle betrokkenen laten weten dat ze nader onderzoek wil. De rechter miste in de stukken een beoordeling of goede informatie over het risico van een besmetting met legionella. De gemeente Roosendaal krijgt daarom 15 weken de tijd om alsnog aan te tonen of er risico’s zijn en zo ja, wat die risico’s dan zijn.

Onderzoek stank

Ook heeft de Raad van State een deskundige aangewezen om onderzoek te doen naar de geur die vrijkomt bij de biomineralenfabriek. Het onderzoek wordt gedaan doorde StAB, de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening. De rechter wil weten of de schattingen die gemaakt zijn over de eventuele stankoverlast kloppen. En of de beloofde luchtwassystemen van de fabriek inderdaad zoveel geur wegfilteren als SUEZ beweert.

Alle betrokkenen mogen ook suggesties aandragen voor de onderzoeker. De Raad van State zal dan kijken of die suggesties ook onderzocht gaan worden.

Gevoel van overwinning

Bert Klijs, die samen met Olav Mouwen een juridische strijd voert namens een bewoner uit de wijk Westrand, is blij met de brief van de Raad van State en het extra onderzoek. “Dit voelt als een overwinning,” zegt Bert Klijs. De heren hebben steeds aangedrongen op extra onderzoek van de StAB. Klijs en Mouwen concluderen dat het dus nog geen gelopen race is. Zij hopen nu dat het nieuwe onderzoeksrapport een einde zal maken aan de onduidelijkheid. Of, zoals zij zelf zeggen, een einde aan “het (vermeende) gesjoemel met cijfers en gegoochel met rendement.”

Het uiteindelijke oordeel van de Raad van State over de biomineralenfabriek van Suez in Roosendaal laat in elk geval nog even op zich wachten.

Plan B

Ondertussen heeft SUEZ ook al een nieuw plan bedacht voor de biomineralenfabriek. Vorig jaar liet directeur Marc Das weten dat er een alternatief bedacht was om tegemoet te komen aan de bezwaren van de omwonenden. Er zou dan geen fabriek komen aan de Potendreef in Roosendaal, maar op het bestaande terrein van SUEZ zelf. En met andere apperatuur, zodat de buurt niet bang meer hoefde te zijn voor stankoverlast.

“Met dit plan is dat niet meer aan de orde. Bovendien komt de installatie nu op eigen terrein en dat is weer zo’n 150 meter verder van de woonwijk,” liet Das in oktober weten. Er zijn voor deze nieuwe locatie en nieuwe fabriek nog geen vergunningen aangevraagd. Wel is SUEZ al bezig met een milieueffectrapportage om de mogelijkheden van het plan te onderzoeken.

De gemeente Roosendaal wil niet reageren zolang de zaak onder de rechter is.

Lees ook: SUEZ komt met alternatief plan voor Biomineralenfabriek