Bergen op Zoom

Raad wil integere samenvoeging Maagd en Gebouw-T: akkoord met fusie, wél met gedragscode

Schouwburg De Maagd en poppodium Gebouw-T willen fuseren tot Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom.

Han Verbeem Han Verbeem

Een overgrote meerderheid van de Bergse gemeenteraad is het eens: de directie van het nieuwe podiumbedrijf SPBO moet op een zuivere en transparante manier tot stand komen. Daarom is het voor de raad geen vanzelfsprekendheid dat de huidige kwartiermaker en directeur van Gebouw-T, die de ontvlechting van De Maagd begeleidt, ook de nieuwe directeur wordt. De raad gaat akkoord met een voorstel van Lokaal Realisme, voor een gedragscode waaraan SPBO zich dient te houden.

Per 1 januari gaan gemeentelijk theater De Maagd en het poppodium Gebouw-T verder als één organisatie. Dat levert de gemeente jaarlijks een besparing van zo’n 575.000 euro op. Daarbij komt De Maagd op afstand van de gemeente Bergen op Zoom te staan en wordt onderdeel wordt van de al bestaande stichting van Gebouw-T. In het raadsvoorstel voor deze ontvlechting ontbreekt echter een goede ‘governance code cultuur’,  constateert Lokaal Realisme. Een waarborg voor een verantwoorde ontvlechting. Deze code zou ook een vereiste zijn bij toekennen van landelijke subsidies.

Debacle

Raadslid Julien Voets van Lokaal Realisme heeft het debacle met zwembad De Schelp nog scherp voor ogen. De gemeente ging voor tientallen miljoenen het schip in, omdat ze té weinig invloed had op de bedrijfsvoering. Acht van de vijftien raadsfracties ondersteunen het amendement, in de raad klinken complimenten voor Voets’ initiatief. Wethouder Letty Demmers-van der Geest vindt het voorstel eigenlijk overbodig, maar heeft er geen moeite mee als de raad de gedragscode toevoegt aan het raadsbesluit. Uiteindelijk stemmen slechts 7 raadsleden tegen de GCC-code. Het raadsbesluit zelf gaat unaniem door de raad.

Raad van Toezicht

Oppositiepartij GBWP staat kritisch tegenover de toevoeging van de code – er komt immers een Raad van Toezicht die al voldoende controle houdt op het bestuur. “We moeten rolvast zijn en vertrouwen hebben in het college. Blijkbaar heeft de raad moeite met loslaten”, zegt Arjan van der Weegen. Voor hem heeft de gemeente met de subsidieverlening voldoende touwtjes in handen.

Afbouw subsidie

Voor VVD-er Josita Delhez staat integriteit voorop. “We kunnen het maar één keer goed doen. Laten we nu voor transparantie en integriteit gaan”, benadrukt ze. Het liberale raadslid hoopt vooral dat de gemeentelijke subsidie de toekomende jaren gaandeweg wordt afgebouwd, door geen inflatiecorrecties toe te passen. “Dat helpt de nieuwe organisatie verder op de weg naar zelfstandigheid.” Volgens Delhez ligt er “een uitdaging” voor SPBO om gelden uit het bedrijfsleven binnen te halen. “Dat is helemaal niet vreemd in de cultuursector.”