Bergen op Zoom

Raadsgriffier Lenneke van der Meer: Samen met de raad de burgers bereiken

Foto: ZuidWest Update

Han Verbeem Han Verbeem

Lenneke van der Meer is de nieuwe raadsgriffier van Bergen op Zoom. Zij volgt Kees Terstappen op, die volgende maand met pensioen gaat. Van der Meer is inmiddels al aan de slag gegaan in haar nieuwe functie en momenteel maakt ze kennis met de ambtenaren op het stadskantoor én met de gemeenteraadsleden. “Het is jammer dat ik in coronatijd nog zo weinig mensen kan spreken”, zegt ze. Desalniettemin maakt de griffier een vliegende start: maandag was ze al aan het werk bij de eerste raadsbijeenkomst na de zomerperiode.

Een raadsgriffier, wat dóet die nu eigenlijk? Lenneke van der Meer legt uit: “De grifier begeleidt het hele proces rondom alle raadsbesluiten. En zorgt ervoor dat de gemeenteraad dusdanig ondersteund wordt om zo goed mogelijk de taken uit te kunnen voeren.” Dat varieert van het organiseren van werkbezoeken tot het regelen dat de juiste informatie op tafel ligt. “Ervoor zorgen dat de raadspolitici bij elkaar kunnen komen, dat ze hun politieke vragen kunnen stellen… het werk is dus héél divers.”

Elke raad een eigen cultuur

De nieuwe griffier heeft al ruime ervaring in het vak die het spreekwoordelijke ‘klappen van de zweep’ kent en ze heeft hiervoor dezelfde functie al in Steenbergen vervuld. “De basistaken zijn voor elke gemeenteraad hetzelfde”, zegt ze. “Maar elke raad heeft ook zo z’n eigen werkwijze, z’n eigen cultuur en vaak ook de onderwerpen die aan de orde komen zijn verschillend.” Ze heeft inmiddels het kennismakingsrondje op het stadskantoor al doorlopen en deze week zijn de gesprekken met de twaalf raadsfracties. “Ik ben ook heel benieuwd hoe de raadspolitici aankijken tegen wat er speelt in Bergen op Zoom.”

Raadsvergaderingen voorlopig nog online

Het nieuwe vergaderseizoen gaat van start: komt de raad alweer in vergaderingen bijeen of beraadslagen ze vanuit huis? De coronavoorschriften zijn zeer strikt, ook voor de gemeenteraad. “Maandagavond was de eerste bijeenkomst na de zomervakantie in de raadszaal met de fractievoorzitters. Omdat het om een relatief kleine groep ging, was het mogelijk om binnen de anderhalvemeternorm te vergaderen.” De raadsvergaderingen zelf zullen nog wel even online gehouden worden. “Het blijkt heel lastig te zijn om bijeenkomsten voor grotere groepen te organiseren en daarvoor onderzoeken we nu alle mogelijkheden.”

Overbruggen

Veel Bergenaren vinden dat de politiek op afstand staat van de samenleving. Lonneke van der Meer wil in haar nieuwe funcie proberen die kloof te overbruggen. “Politiek is natuurlijk ván de burgers, zij hebben de raadsleden tenslotte gekozen. Ik wil ook samen met de gemeenteraad kijken hoe we de inwoners zo goed mogelijk bij de besluitvorming kunnen blijven betrekken.”