Halsteren

Raadsleden trekken aan de bel: uitstel renovatie Halsterseweg onverantwoord

Poto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Raadsleden John Voets (Steunpunt BoZ) en Reinoud Krijnen hebben het Bergse college van B&W vragen gesteld over het uitstellen van de vernieuwing van Halsterseweg. Zij vinden het vooruitschuiven van de renovatie een verkeerde keuze, omdat het leidt tot extra kosten en bovendien onnodig risico’s oplevert voor weggebruikers en omwonenden. Maandag stuurde ook de Fietsersbond een brandbrief naar het college over het voorgenomen uitstel.

Vorige week maakte het college bekend dat een aantal grote projecten, waaronder de herinrichting van de Halsterseweg ten noorden van de Randweg, op de lange baan wordt geschoven. In september moet de gemeenteraad beslissen hoe lang het werk wordt uitgesteld. Het besluit is een direct gevolg van de uitgavenstop die de gemeente heeft afgekondigd om de oplopende miljoenenoverschrijdingen op de eigen begroting te kunnen beheersen.

Samen0164: goedkoop is duurkoop

Krijnen vreest dat in het geval van de Halsterseweg goedkoop echter duurkoop zal blijken. Het uitstellen van investeringen leidt volgens het raadslid van Samen0164 onvermijdelijk tot extra kosten. “Wanneer het project wordt uitgesteld, zal het later weer moeten worden opgestart”, schrijft hij in zijn brief aan het college. Ook voorziet hij problemen met het beheer van ondergrondse netwerkvoorzieningen zoals gas, water en elektra: “Welke risico’s brengt uitstel met zich mee?”

Steunpunt BoZ: aansprakelijk bij nalatigheid

John Voets gaat in de brief van Steunpunt BoZ in op de gevolgen voor het riool. Dat zou door jarenlang achterstallig onderhoud in een slechte staat verkeren en hoognodig aan vervanging toe zijn. Daarom vraagt hij het college om actuele inspectierapporten en rapportages over de conditie van de riolering. Is het uitstel wel technisch verantwoord en wettelijk toegestaan, zo vraagt Voets zich af. Bovendien zijn er toezeggingen gedaan aan omwonenden en bedrijven om de riolering te vervangen. Het verzakken van weggedeelten leidt tot gevaarlijke situaties: “Realiseert u zich, dat u bij eventuele ongevallen wettelijk aansprakelijk bent voor de ontstane schade”, schrijft hij aan het college. “Zowel materieel of lichamelijk, indien blijkt dat dit veroorzaakt is door achterstallig onderhoud of nalatigheid?” Beide raadsfracties willen binnen 30 dagen een schriftelijke beantwoording van hun vragen.