Bergen op Zoom

Rechter bepaalt dat dagopvang Lowys Porquin eind december pand uit moet

Google Street View

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Na een jarenlange strijd tussen de gemeente Bergen op Zoom en onderwijsstichting Lowys Porquin heeft de rechter bepaald dat een dagopvang alsnog de Brede School Borgvliet moet verlaten. Al in 2014 was dit onderwerp van discussie.

De ruimte die vrijkomt in het schoolgebouw wordt vanaf volgend jaar gebruikt voor het geven van basisonderwijs. Nu had de Lowys Porquin Stichting (LPS) er een dagopvang zitten. Eigenlijk was het plan dat Vrijeschool De Zeeridder er leerlingen kon onderwijzen maar de LPS wilde niet vertrekken en beriep zich op ontruimingsbescherming. De gemeente laat nu weten in een persbericht dat de rechter daar een eind aan heeft gemaakt. Op 23 december moet de dagopvang er vertrokken zijn. Dan kunnen de leerlingen van De Zeeridder de noodlokalen verlaten.

Onvermijdelijk

Alhoewel de LPS voor dertig procent mede-eigenaar was van het pand (de overige zeventig is van de gemeente), ontstond er toch een conflict over de commerciële dagopvang die de stichting er had ondergebracht. De gemeente wilde meer lokalen in kunnen zetten voor basisonderwijs en vond daarom dat de kinderopvang moest verhuizen. Toen de LPS dit bleef weigeren is er een juridische kwestie van gemaakt. De rechter deed deze week uitspraak en gaf de gemeente gelijk. De dagopvang moet eruit. Afspraken over huur en ruimtegebruik waren al in 2021 verlopen maar de stichting weigerde te gaan. Volgens de gemeente was dat vertrek echter onvermijdelijk en de rechter heeft dat nu concreet gemaakt.