Geen regio geselecteerd

Regenwaterriolering werkzaamheden in Putte

© Shutterstock

Redactie Redactie

Afgelopen maandag is er gestart met de aanleg voor regenwaterriolering in Putte. Deze werkzaamheden gebeuren in opdracht van de gemeente Woensdrecht. Deze riolering wordt aangelegd voor de Prinses Christina-, Margiet- en Irenelaan.

 

De Bree en Grensstraat kwamen eerder eens onder water te staan. De riolering wordt om die reden aangelegd. Er is een subsidie vanuit de provincie gekomen om dit te verwezenlijken. Die bedraagt 135.000 euro.

Met de werkzaamheden zullen er ook een aantal wegen afgesloten zijn. Vanaf 29 januari tot begin maart is de Prinses Christinalaan afgesloten. In verband met de werkzaamheden wordt deze straat vanaf de week van 29 januari tot begin maart afgesloten. 

Aansluitend op deze werkzaamheden wordt er begonnen met de herinrichting van het Tervoplein. In een later stadium zal de Antwerpsestraat onder handen worden genomen.