West-Brabant

Regio Deal: 15 miljoen voor breed verbeteren welvaart  

Illustratie: Pixabay

Herbert Kats Herbert Kats

Het Rijk steekt miljoenen in de brede welvaart van West-Brabant. De regio ontvangt 15 miljoen die met name naar innovaties en de ontwikkeling van bio-based projecten gaat.

Regio West-Brabant (RWB), het samenwerkingsverband van zestien gemeenten, diende de aanvraag in. Samen met overheden, bedrijfsleven en partners uit het onderwijs. Naast het geld van de Rijksoverheid investeren de deelnemende organisaties zelf ook miljoenen in de Regio Deal.

De Steenbergse wethouder Kees Gommeren, RWB-stuurgroeplid, is blij met het positieve signaal vanuit Den Haag: “Dit mooie bedrag geeft ons de middelen en de positie om de welvaart in onze innovatieve en plantaardige regio uit te bouwen. Zowel voor onze inwoners als het bedrijfsleven.”

Leefomgeving

West-Brabant scoort op dit moment minder goed op dit terrein. Brede welvaart draait om meer dan alleen economische voortuitgang. Het gaat ook over een gezondere leefomgeving, het vergroten van vertrouwen in elkaar en meer bestaanszekerheid. Nu bekend is dat het Rijk daadwerkelijk wil investeren gaat de RWB in gesprek om plannen verder uit te werken.

Plantaardig

Foto RWB

De RWB mikt op drie programma’s:

  • West-Brabant kiest plantaardig: projecten die inzetten op bewustwording bij inwoners en organisaties. Denk aan acties over plantaardig en gezond voedsel in sportkantines of buurthuizen.
  • West-Brabant maakt plantaardig: het testen van nieuwe plantaardige producten en de inzet van technologie en innovatie. Projecten in dit programma hebben de focus in het bijzonder op onderzoek, innovatie en robotisering. Neem het toepassen van robots in de agrarische sector.
  • West-Brabant is voor iedereen: dit initiatief is gericht op een gezonde omgeving met een gezonde bodem, schoon water en biodiversiteit. Voorbeeld is het beter opvangen van regenwater voor gebruik in tijden van droogte. Ook is er een projectaanvraag die zich richt op het aanleggen van voedselbossen.