West-Brabant

Regio slaat handen inéén voor meer grip op kwetsbare ouderen

Klaar Koenraad is voor de derde keer op rij lijsttrekker voor GroenLinks Roosendaal

Han Verbeem Han Verbeem

Negentien instanties en overheden in Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal gaan samenwerken om de kwetsbare oudere inwoners te beschermen. De ondertekenaars van de samenwerking zijn zorg- en welzijnsorganisaties, ouderenbonden, patiëntenorganisaties, verzekeraars en gemeenten.

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen fors toe de komende tien jaar, zo voorzien de ondertekenaars. Ook wordt het tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers steeds nijpender. “Vanuit het Rijk wordt steeds meer gestuurd op regionale samenwerking”, zo laten de organisaties weten in een gezamenlijke verklaring. “Samenwerking is nodig om de gezondheidszorg te versterken en te investeren op preventie”, aldus de Roosendaalse  wethouder Klaar Koenraad.

Wachtlijsten

De wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg groeien, het wordt drukker bij de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis, de spreekkamers van de huisartsen raken voller en voller. Ook neemt de druk op de thuiszorg toe omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Tegelijk neemt het aantal arbeidskrachten in de zorg af. Daarom is preventie belangrijk, benadrukken de initiatiefnemers.

Dementiewegwijzer

Een voorbeeld van onderlinge samenwerking is de Dementiewegwijzer van het Dementienetwerk West-Brabant. Deze is bedoeld voor mantelzorgers en mensen met beginnende geheugenproblemen. Dit is een digitale plek waar mantelzorgers en mensen met geheugenproblemen laagdrempelig informatie kunnen vinden over dementie en het lokale aanbod.

Digitale vaardigheden

Een ander uitdagend thema is het vergroten van de digitale vaardigheden van inwoners. “Met je smartphone kun je bijvoorbeeld apparaten bedienen in huis en boodschappen bestellen. Maar ook worden steeds meer digitale vaardigheden van zowel de burgers als zorgprofessionals verlangd. Verschillende partners zijn gestart met trajecten om die vaardigheden te vergroten, maar door het samen te doen krijgen we meer schaalgrootte.”

Grip op Kwetsbaarheid is tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het ZonMW