Roosendaal

Rijk betaalt 1,6 miljoen euro mee aan snelfietsroute

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Den Haag gaat 1,6 miljoen euro beschikbaar stellen voor de aanleg van de snelfietsroute tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Ook de provincie gaat een bijdrage leveren, alleen is nog niet bekend hoe hoog dit bedrag zal zijn.

Ook de gemeenten moeten betalen aan de lijn. Dit gebeurt naar verhouding van de lengte op ieders grondgebied. De kosten voor Roosendaal zullen een stuk hoger zijn dan voor Bergen op Zoom.

Het bijzondere aan de snelfietsroute is dat het pad vier meter breed wordt. Een fietser hoeft nergens meer te remmen. Bij kruisingen van bijvoorbeeld een spoorlijn komt een oplossing, onder het spoor door.

De bedoeling is dat het fietspad van centrum naar centrum loopt. In de stad zelf sluit het aan op de plaatselijke fietspaden. Na 2020 moet er ook een snelfietsroute komen tussen Etten-Leur en Roosendaal.