Bergen op Zoom

Rondje Binnenschelde is een feit dankzij TenneT

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Netbeheerder TenneT is langs de Geertruidadijk in Bergen op Zoom bezig met het vervangen van het 150 kV-hoogspanningsnet. De 7 km lange verbinding tussen Woensdrecht en Bergen op Zoom moet vervangen worden om storingen in de toekomst te voorkomen. De tijdelijke verbinding loopt precies over het tracé voor het pad ‘rondje Binnenschelde’. TenneT heeft ervoor gezorgd dat er een halfverhard pad over de tijdelijke verbinding is aangelegd.

De aanleg van het pad was een wens van de gemeente Bergen op Zoom. Een rondje langs de Binnenschelde is nu mogelijk. “Zo is werk met werk gemaakt”, aldus wethouder Patrick van der Velden.

Het pad loopt vanaf de Boulevard Noord tot aan de Calandweg en sluit aan op de bestaande fiets-voetpaden. Het pad is voorlopig, omdat het tracé nog een keer open moet om de tijdelijke verbinding te verwijderen. Gemeente Bergen op Zoom kijkt naar de mogelijkheden om het pad na die periode permanent aan te leggen.

De werkzaamheden lopen voorspoedig. TenneT heeft de oude 150 kV-hoogspanningskabels op het bestaande tracé in een recordtijd van zes maanden vervangen door een tijdelijke ondergrondse verbinding. Het tracé loopt van de gemeentegrens met Woensdrecht tot en met de Theodorushaven/Lelyweg in Bergen op Zoom. De oude kabel wordt deze zomer vervangen door een definitieve verbinding. Vervolgens zal de tijdelijke kabel weer worden verwijderd. Naar verwachting is het werk in december van dit jaar nog afgerond.

{webpage_link type=video id=4365}