Bergen op Zoom

Rook- en vapevrije zone symbolisch, maar ‘symbolen nodig om stappen te zetten’

De Bergse raad wil niet dat scholieren roken of vapen rondom school. (Foto: Pixabay)

Han Verbeem Han Verbeem

Een verplichte rook- en vapevrije zone rondom scholen? Een plan van D66, SP en Bergs Collectief klinkt sympathiek, maar is het eigenlijk wel uitvoerbaar – vragen andere partijen in de Bergse raad zich af. Wethouder Demmers vindt van wel. “We moeten scholen helpen”, zegt ze. “Met zo’n motie maken we eerste stappen.” Bovendien volgt nog een evaluatie na negen maanden. En met deze woorden kan een meerderheid van de raad de motie steunen.

De drie indieners van de motie willen dat het college in gesprek gaat met schoolbesturen. Maar de fracties van onder meer Lokaal Realisme, CDA/V-BoZ en Samen0164 zien dit als een vorm van betutteling. Maar het betuttelen “hoort nu eenmaal bij het leven”, zegt Louis van der Kallen (BSD). En wat hem betreft gaat het voorstel niet ver genoeg. “De gemeente moet een signaal aan de jeugd afgeven dat roken en vapen niet kán.” Vapen is inhaleren van nicotinehoudende, en daarmee verslavende, dampen van een e-sigaret.

Rook- en vapevrije generatie

Wethouder Letty Demmers is het roerend eens met de strekking van de motie en wijst de raad erop, dat preventie een belangrijk uitgangspunt is voor een rook- en vapevrije samenleving. “Dat gaat met het plaatsen van waarschuwingsbordjes, het voeren van gesprekken en afgeven van andere signalen.”

Symbolisch

Daarom kan ze de motie van harte ondersteunen. “Het gaat niet alleen om handhaving”, benadrukt ze. En zo’n rook- en vapevrije zone is misschien symbolisch, moet ze Louis van der Kallen toegeven. “Maar soms heb je symbolen nodig om stappen te kunnen zetten.” Uiteindelijk stemmen 24 van de 33 raadsleden voor, inclusief de fractieleden van Lokaal Realisme.