Roosendaal

Rookmelders volgend jaar verplicht in elke woning

Alex Raggers (raadslid VLP)

Alex Raggers (VLP)

Paul Joachems Paul Joachems

In iedere woning is het vanaf 1 juli volgend jaar verplicht om rookmelders te hebben. Op elke verdieping moet er dan minstens één rookmelder aanwezig zijn. Voor nieuwbouwwoningen was dat al eerder verplicht maar vanaf volgend jaar geldt dat dus voor iedere woning.

Alex Raggers van de VLP stelt hierover raadsvragen. Hij vindt het onder andere vreemd dat op de website van Brandveilig leven Roosendaal hier niet direct informatie over te vinden is. Namens de fractie schrijft hij dat het verstandig is dit heel duidelijk ook op deze site te communiceren.

Informatiecampagne

“De VLP ondersteunt het initiatief om in elke woning rookmelders te installeren”, schrijft Raggers. “Wij vragen ons echter af in hoeverre dit bekend is bij onze inwoners. Los van het feit dat het een verplichting gaat worden, denkt de VLP dat er mogelijk veel te winnen is met een positieve informatiecampagne.” Raggers wil dan ook graag weten of er zo’n campagne gaat komen.

Eerder dan 1 juli 2022

Hij wil ook graag weten of bekend is welk percentage van de woningen in de gemeente Roosendaal nog geen rookmelder heeft. Raggers is van mening dat zo spoedig mogelijk overal rookmelders moeten komen. “Liever nog morgen dan per 1 juli 2022 rookmelders in iedere woning, in heel Roosendaal. Voor een veiligere gemeente.”