West-Brabant

Roosendaal en Bergen op Zoom tekenen Schone Lucht Akkoord niet

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Er moet een lokale aanpak voor de verbetering van luchtkwaliteit komen. Dat vindt bijna zeventig procent van de mensen met een longziekte. Het Longfonds komt daarom, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, met een oproep. “Gemeenten kunnen veel meer doen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.”

Roosendaal en Bergen op Zoom brengen de luchtkwaliteit volgens bepaalde wet- en regelgeving in beeld. Het Schone Lucht Akkoord ondertekenen zij daarentegen niet. Hierin maken het Rijk, provincies en gemeenten afspraken om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren.

Monitoren

Toch zet de gemeente Roosendaal de gezondheid en kwaliteit van leefbaarheid altijd op de eerste plaats, aldus een woordvoerder. “Voor de uitstoot van industrie, wegverkeer en landbouw monitoren wij met metingen de omgeving, om zo een beeld te krijgen van de lucht in verschillende omgevingen binnen onze gemeentegrenzen.” Ook kijkt de gemeente of er een veilige afstand gewaarborgd blijft tussen deze luchtvervuilingsbronnen en gevoelige locaties, zoals verpleeghuizen en scholen.

De gemeente Bergen op Zoom monitort jaarlijks de uitstoot van veehouderijen en wegverkeer in de gemeente. “Er zijn nog geen overschrijdingen van de normen,” vertelt een communicatiemedewerker.

Houtstookoverlast

Houtstook van openhaarden, houtkachels, vuurkorven en barbecues leidt bij ruim 75.000 mensen met een longziekte tot overlast, blijkt uit het onderzoek. De gemeente Roosendaal houdt overlastmeldingen daarom nauwlettend in de gaten en voert binnen 24 uur controle uit. “Stokers worden altijd geïnformeerd over de wijze waarop de overlast zoveel als mogelijk kan worden beperkt.”

Wezenlijk anders dan de aanpak van de gemeente Bergen op Zoom. “Het is in onze ogen aan de landelijke overheid om hier een regelkader voor op te stellen.”

Bedreiging voor gezondheid

Volgens het onderzoek belandden landelijk meer dan een half miljoen mensen het afgelopen jaar één of meerdere keren in het ziekenhuis, vanwege een slechte luchtkwaliteit. Maatregelen zijn in beide gemeenten nog niet noodzakelijk geweest, maar “bij een mogelijke bedreiging voor de gezondheid van onze inwoners, zullen wij hier zo nodig naar handelen,” aldus gemeente Roosendaal.

Toch vindt zij dat de luchtkwaliteit lastig te beïnvloeden is. De gemeente Roosendaal is hiervoor grotendeels afhankelijk van invloeden van buitenaf. Als voorbeeld noemt de woordvoerder het industriegebied in Antwerpen. In Bergen op Zoom spelen de benzeenemissies van Asfalt Produktie Maatschappij een grote rol. Daarom voeren meetstations momenteel luchtkwaliteitsmetingen bij de Theodorushaven en Noordland.

Schone Lucht Akkoord

De invloeden van buitenaf en het voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen, deed de gemeente Roosendaal besluiten om het Schone Lucht Akkoord op korte termijn niet te ondertekenen. Ook de gemeente Bergen op Zoom neemt – net als in 2020 – niet deel, “gezien de inspanningen die nodig zijn voor monitoring en vereiste rapportages.”

Lees ook: Bergen op Zoom gaat niet meedoen aan Schone Lucht Akkoord