Roosendaal

Roosendaal gaat publieke schulden van toeslagenaffairegedupeerden kwijtschelden

Maarten Elst Maarten Elst

Wie in de gemeente Roosendaal de dupe is geworden van de toeslagenaffaire hoeft binnenkort openstaande publieke schulden niet meer terug te betalen. Zeker 100 ouders binnen de gemeentegrenzen zijn getroffen door deze affaire. Zij krijgen een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid, maar daarmee zijn ze volgens de gemeente nog niet allemaal van hun financiële problemen verlost. Zo zijn er publieke schulden ontstaan. Deze schulden wil de gemeente kwijtschelden. Hiermee anticipeert de gemeente op de nieuwe Verzamelwet hersteloperatie toeslagen per 1 januari 2022.

De gemeente Roosendaal gunt al haar inwoners een bestaanszekere toekomst, zo laat het weten. Daarbij wil het iedereen voldoende kansen bieden en een leven laten leiden zonder armoede en schulden. Klaar Koenraad, wethouder van de gemeente Roosendaal, is blij dat de gemeente dit regelt. “Het is al vreselijk wat deze mensen is overkomen en mogelijk komen zij nóg verder in de financiële problemen omdat er schulden zijn ontstaan. Bijvoorbeeld doordat de belastingaanslag of de rioolbelasting niet meer betaald kunnen worden. Dat laten wij in onze gemeente niet gebeuren en ik ben dan ook blij dat we dit nu al gaan regelen. Deze mensen verdienen uitzicht op een financieel gezonde toekomst, een nieuwe start.”

Welke publieke schulden?

De gemeente Roosendaal verduidelijkt om welke publieke schulden het precies gaat. “Publieke schulden zijn schulden bij de overheid, zoals bij de Belastingdienst, het waterschap, de uitkeringsinstantie en dus ook de gemeente. In de gemeente Roosendaal gaat het om het Werkplein Hart van West-Brabant en de Belastingsamenwerking West-Brabant. Alleen schulden die zijn ontstaan vóór 1
januari 2021 worden kwijtgescholden”, benadrukt de gemeente.

Wat moeten gedupeerden hiervoor doen?

Volgens de gemeente Roosendaal hoeven de gedupeerden van de toeslagenaffaire voorlopig niets te doen. “De Belastingdienst/Toeslagen geeft de gegevens van de gedupeerde ouders en hun toeslagpartners door aan andere publieke organisaties. In verband met de privacy geven zij alleen BSN, naam en geboortedatum door. Met deze gegevens kunnen de andere organisaties kijken of deze ouders schulden bij hen hebben. En die kwijtschelden”, zo geeft de gemeente aan.

“Elke organisatie doet dit zelf en op zijn eigen manier. Dat betekent dat een ouder van elke organisatie een aparte brief krijgt. Daarin staat dan welke schulden zijn kwijtgescholden. Het kan gebeuren dat de ene organisatie dit sneller doet dan de andere. Er kan dus wat tijd tussen zitten, misschien zelfs één of enkele maanden. Daardoor kan het ook voorkomen dat de ene ouder eerder of later dan andere ouders
een brief over kwijtschelden ontvangt. In de tussentijd blijven de schulden gepauzeerd. Dus ook als het wat langer duurt, heeft een ouder hier geen last van”, aldus de gemeente.

Roosendaal biedt helpende hand

Met financiële compensatie en het kwijtschelden van openstaande publieke schulden bieden de overheden oplossingen aan voor de gedupeerde ouders. Maar volgens de gemeente kan er zeker meer nodig zijn. “Misschien zijn er problemen ontstaan rondom huisvesting, zorg of opvoeding. In dat geval biedt Inwonersondersteuning Roosendaal hulp en ondersteuning.”

Inwonersondersteuning Roosendaal is op maandag tot en met vrijdag (tussen 09.00 uur en 13.00 uur) te bereiken op het telefoonnummer 0165-750050. Of via het e-mailadres [email protected]. “De ondersteuning is gratis en er is geen verwijzing voor nodig.”