Roosendaal

Roosendaal handhaaft op illegaal snippergroen

Roosendaal handhaaft op illegaal snippergroen

Kitty Joachems Kitty Joachems

Heb jij in de afgelopen jaren een stukje plantsoen bij je tuin getrokken? Gewoon om wat meer ruimte te hebben voor gras of planten? Of om er een tuinhuis, overkapping of een kas op te zetten? En heb je hiervoor niets betaald aan de gemeente? Dan heb je illegaal snippergroen in je bezit. En dan zou het zomaar kunnen dat je binnenkort een brief ontvangt van de gemeente Roosendaal.

Dat vertelde wethouder Arwen van Gestel onlangs in Het Fractiehuis op ZuidWest FM. Hij legt uit dat het beleid op het snippergroen in de gemeente Roosendaal de afgelopen jaren niet transparant was. “We verkochten wel eens iets, terwijl we formeel altijd ‘nee’ zeiden tegen de verkoop van snippergroen. Dat vinden we als college niet heel transparant en daarom geven we vanaf nu heel duidelijk aan waarom we wel of niet overgaan tot verkoop.”

De gemeente kiest voor verkoop als het maatschappelijk relevant is. Bijvoorbeeld als een school of kinderdagverblijf het schoolplein wil uitbreiden of een extra klaslokaal gaat aanbouwen. Of als Enexis transformatorhuisjes wil plaatsen voor de stroomvoorziening van wijken. Volgens Van Gestel gaat dat de komende jaren nog vaak gebeuren want naar verwachting komen er in de gemeente Roosendaal zo’n zestig huisjes bij.

Wat is snippergroen?

Snippergroen is dat stukje grond waar de gemeente eigenaar van is en waar een bestemming groen op zit. Er staan wat bomen of struiken op of er ligt een grasmat of een stoep op. Het stukje grond maakt geen deel uit van de groene hoofdstructuur of van een park maar het is eigenlijk een versnippering van wat groenzones. Vaak liggen die stukjes grond direct naast woningen of andere gebouwen.

In het verleden voegden inwoners zo’n stukje grond dus vaak toe aan hun eigen perceel. Zonder dit met de gemeente te overleggen. “Mensen hebben zich die grond gewoon toegeëigend. Maar het is natuurlijk gewoon van de gemeente.” Dat doet Van Gestel wel een beetje pijn. “Soms gebeurde dat door eigen toedoen of het was een actie van de vorige eigenaar van een woning.” Dat laatste is voor Van Gestel geen excuus. Als je een huis koopt dan kun je weten dat er een stukje grond is toegevoegd wat officieel niet bij het perceel hoort.

Pilot in twee Roosendaalse wijken

In 2016 gaf de gemeenteraad opdracht aan het college om het illegale snippergroen aan te pakken. Daarna startte een pilot in de Roosendaalse wijken Tolberg en Kroeven. “We bekeken of de grond moest worden teruggeleverd of dat deze alsnog kon worden aangekocht door de huizenbezitter. Veel mensen vonden het jammer dat ze alsnog moesten betalen voor het stukje illegale grond”, zegt Van Gestel. De gemeente heeft het beleid toen aangescherpt. Van Gestel: “we willen best het gesprek aangaan met mensen die zich deze grond in het verleden hebben toegeëigend. Maar feit blijft dat het gemeentegrond is. Ze hebben iets in gebruik wat niet van hen is. Daarin willen we als overheid echt wel een statement maken. Als iemand de grond niet kan of wil kopen dan moet dit teruggegeven worden aan de samenleving. Want wat van de gemeente is, is van de gemeenschap. Dat is van ons allemaal.”

We hebben vertrouwen in onze inwoners

Nu zijn de wijk Kortendijk en het dorp Wouw aan de beurt. “Woon je in deze wijk of in dit dorp en weet je dat je illegaal snippergroen hebt? Kijk dan alvast maar op de website of je in aanmerking komt voor koop of niet”, adviseert de wethouder. De gemeente heeft de gebieden in kaart gebracht en stuurt de illegale grondbezitters eerst een brief. Daarna bespreken we de opties met deze mensen.

Mensen die in het verleden iets gebouwd hebben op het stukje gemeentegrond moeten dit mogelijk weer afbreken. “In veel gevallen is daar dan ook geen vergunning voor gevraagd. En in dat geval moet het bouwwerk eraf”, zegt Van Gestel. Maar er zijn enkele gevallen bekend waarop er wel een vergunning is gevraagd en dat deze ook is afgegeven. “Tja, dat is een enkele keer voorgekomen en dan heeft de gemeente niet goed opgelet en niet gezien dat het om grond gaat wat niet bij het perceel hoort”, aldus Van Gestel. “Ik kan wel eerlijk zeggen dat we dat niet altijd in beeld hebben. En we gaan niet straat voor straat afschuimen om te kijken wat er in de achtertuinen staat. Zo zijn we niet. We hebben vertrouwen in onze inwoners.”

Roosendaal bracht illegaal snippergroen in kaart

Het in kaart brengen van de hoeveelheid snippergroen was voor de gemeente Roosendaal een flinke klus. “In oudere wijken zoals Burgerhout, Kalsdonk en de Westrand is weinig sprake van snippergroen”, weet Van Gestel. “Maar in een groene wijk als de Kortendijk en ook in de Tolberg komt het wat vaker voor. En in een dorp als Wouw is na de herindeling in 1997 eigenlijk niet meer gekeken naar dit soort situaties.”

Wie nu een verzoek wil indienen om snippergroen van de gemeente te kopen krijgt het advies om een stroomschema te doorlopen op de website. “Ga er maar vanuit dat als je eerder een verzoek hebt ingediend wat is afgewezen, dat de kans dan heel groot is dat er opnieuw een afwijzing volgt”, aldus de wethouder. Het stroomschema op de website, geeft, na het doorlopen van een aantal stappen meteen duidelijkheid of een verzoek kans van slagen heeft.

Beluister hier het interview met wethouder Arwen van Gestel: