Roosendaal

Roosendaal is een gemeentelijk monument rijker

Spoorstraat 55 Roosendaal - foto Google Street View dd. juli 2022

Kitty Joachems Kitty Joachems

De gemeente ontving het verzoek om het pand Spoorstraat 55 in Roosendaal aan te wijzen als gemeentelijk monument. Daarom liet het college onderzoek doen naar de monumentale waarden van het pand. Nu dat onderzoek is afgerond blijkt dat dit pand zeker aan de vereisten voldoet. En daarmee voegt Roosendaal een gemeentelijk monument toe aan de indrukwekkende lijst.

In de gehele gemeente Roosendaal staan 91 Rijksmonumenten en 354 gemeentelijke monumenten. Daarvan staan er 268 in Roosendaal. En daar komt er nu dus eentje bij: Spoorstraat 55. Dit pand is een woonhuis wat in 1929 is gebouwd. Het ontwerp is van het Roosendaals architectenbureau Vergouwen – Sturm, die onder andere ook verantwoordelijk zijn voor Mariadal in Roosendaal en de verbouwing van het oude Raadhuis aan de Markt in Roosendaal aan het eind van de negentiende eeuw.

In de Spoorstraat staan meer gemeentelijke monumenten. Deze straat loopt parallel aan het spoorwegtracé en is in het begin van de twintigste eeuw tot ontwikkeling gekomen. De Spoorstraat verbindt het Stationsplein en de Gastelseweg met aan de rechterzijde (vanaf het Stationsplein) veelal vrijstaande woningen met een voortuin en aan de linkerzijde het spoorwegtracé met bedrijven. De bebouwing ademt een eenheid uit in architectonische zin en een samenhangend gebruik van bouwmaterialen. De panden vertonen kenmerken van alle stijlen uit die tijd.

Nu dit huis aan de Spoorstraat aangewezen is als gemeentelijk monument betekent dat dat het pand niet zomaar verbouwd of gesloopt mag worden. Het volledige pand is beschermd, zowel de buitenkant als de binnenkant zoals vloeren, deuren, plafonds en schouw.