Roosendaal

Roosendaal kan regionale hoofdstad worden op gebied van leisure en retail

Kitty Joachems Kitty Joachems

Bijna dertig jaar geleden vestigden Ewald en Rianne Sieben zich op het, naar eigen zeggen, toen nog armoedig recreatiegebied De Stok. Inmiddels ligt er een ambitieus plan voor dit gebied. Volgens Sieben biedt dit plan fantastische kansen voor Roosendaal en omgeving. Dat zei Sieben donderdagavond tijdens een inspraakavond van de Roosendaalse gemeenteraad.

“Aanvankelijk zagen weinigen de potentie van dit gebied. Ook het gemeentebestuur niet”, vertelt Sieben tegen de aanwezige raadsleden. Sieben is oud ondernemer en bestuurder van De Stok. Hij was actief als voorzitter en secretaris van de ondernemersvereniging van dit gebied. “In die tijd ging de groei met horten en stoten. We hadden regelmatig het gevoel dat we aan een dood paard trokken.”

Roosendaal en verre omgeving

De voormalig eigenaar van Sieben Squashpark is superblij met de gebiedsvisie die er nu ligt. “Wat ik jullie vanavond wil meegeven is dat het een gezamenlijk project moet zijn.” Volgens hem moet een professioneel parkmanagement eerste prioriteit zijn. Ook helicopterview is van groot belang want “het gaat niet alleen om de betrokken bedrijven. Zelfs niet alleen om het leisurepark. Het gaat om heel Roosendaal en de verre omgeving.”

Vergeet Riek Bakker

Sieben sprak in de raadszaal zijn hoop en verwachting uit dat de gemeente haar leidende rol inspirerend, constructief, betrouwbaar en vastberaden oppakt. Hij riep daarbij op om Riek Bakker te vergeten. “Vergeet het verlammend Riek Bakker dogma wat zegt dat alle ontwikkelingen buiten de binnenstad bedreigend zijn voor de binnenstad. Het tegendeel is hier het geval. Denk als ondernemer, out of the box en stel hoge doelen”, aldus Sieben.

Kom op voor belangen van burgers, bedrijven en instellingen

Het is volgens Sieben de taak van de gemeenteraad om op te komen voor de belangen van Roosendaalse burgers, bedrijven en instellingen. Hij roept de raad dan ook om het proces te bewaken en ervoor te zorgen dat de vaart erin blijft. “Dit plan kan een positieve spin-off hebben op alle facetten van de gemeente. Het is een prachtige gebiedsvisie, de ambitie spat ervan af. Roosendaal kan een regionale hoofdstad worden op het gebied van leisure en retail”, stelt hij.

Pensioen

Voorafgaand aan zijn betoog benadrukte Sieben dat deze los moet worden gezien van de politieke rol die hij mogelijk gaat vervullen in de raad. Hij staat als aspirant burgerraadslid op de lijst van Vitaal Liberaal. “Ik sta hier nadrukkelijk niet namens Vitaal Liberaal maar als oud ondernemer en bestuurder van De Stok”, sprak hij. Sieben en zijn vrouw gingen vorig jaar met pensioen. “Het is wel jammer dat we deze fase niet meer meemaken als ondernemers”, lacht Sieben.

De kabelbaan

Natuurlijk kwam ook de kabelbaan weer even ter sprake. Jaren geleden werd de kabelbaan bedacht als letterlijke verbinder tussen, toen, Rosada en de binnenstad. Of in het huidige plan ook de kabelbaan weer in beeld komt is nog niet duidelijk. “Maar er moet wel over nagedacht worden hoe de binnenstad en het nieuwe leisurepark verbonden worden. Zeker ook op het gebied van transport. Daar moet inventief en creatief naar gekeken worden”, aldus Sieben.