Roosendaal

Roosendaal krijgt een Quiet Community tegen armoede

Foto: © Nancy Beijersbergen/Nationale Beeldbank

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal is bezig met het opzetten van een Quiet Community. De Quiet Community moet armoede tegen gaan en arme mensen uit hun isolement halen. Het project werkt al in gemeenten als Tilburg en Amersfoort. Roosendaal blijft zich vooral richten op armoede bij kinderen.

De gemeente Roosendaal wil de armoede anders gaan aanpakken. Tot nu toe werd er vooral gekeken naar het verbeteren van voorzieningen. Maar in een Quiet Community gaat de aandacht naar de mensen in armoede zelf. De gemeente wil hen helpen hun zelfvertrouwen terug te vinden, veerkracht te krijgen en baas te worden over hun eigen leven. Roosendaal denkt dat dit het gevoel van eigenwaarde groter maakt en er voor zorgt dat mensen weer makkelijker contact maken met anderen.

Regie krijgen over je leven

“Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter. Individuen of huishoudens die ermee te maken krijgen, ondervinden daar langdurig de consequenties van,” legt wethouder Klaar Koenraad uit. “Veel mensen die in armoede leven, hebben behalve met een financieel probleem vaak ook te maken met andere problemen. Als we inwoners grip kunnen geven op hun financiële situatie komen ze ook steeds meer in regie over hun leven.”

Binnen de Quiet Community gaat Roosendaal verder met het project Buddylink, komt er een speciaal beleid voor kinderen en blijven jongeren belangrijk voor het voorkomen van armoede. De gemeente controleert de komende jaren met een armoedemonitor of de Quiet Community werkt. In de armoedemonitor houdt de gemeente bijvoorbeeld bij hoeveel Roosendalers er moeten rondkomen met een laag inkomen.

Armoede voorkomen bij kinderen en jongeren

Bij Buddylink worden vrijwilligers gekoppeld aan mensen die weinig kansen hebben, of die geldproblemen hebben. Vrijwilligers helpen hun buddy, hun maatje, hoe ze kunnen omgaan met hun problemen en hoe ze ze kunnen oplossen. Daar gaat in de gemeente Roosendaal dus gewoon door.

De gemeente Roosendaal gaat vooral letten op kinderen en jongeren. Hiervoor is er al contact met de ombudsvrouw, de Stichting Nationaal Jeugdontbijt, Jeugd Cultuurfonds in Roosendaal en de Alliantie Kinderarmoede. Als jongeren schulden krijgen, bepaalt dat vaak hun toekomst.

Het is moeilijk om zonder hulp uit een achterstand te komen of van schuld af te komen. Als je jong bent, kun je door pech of onwetendheid makkelijk in een moeilijke situatie terecht komen. Roosendaal vindt het belangrijk jongeren voor te lichten over kansen die er zijn en over geldzaken. Om daarmee te voorkomen dat ze problemen krijgen.

Onafhankelijke deskundige ingehuurd

Roosendaal heeft tijdelijk een kwartiermaker Bestaanszekerheid ingehuurd. De kwartiermaker is een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige geeft advies aan de instellingen en organisaties die zich bezig houden met armoede. En ook aan burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal.