Roosendaal

Roosendaal praat over energie tijdens het bakken van brood

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Lekkere broodjes bakken en ondertussen oplossingen bedenken voor het energieprobleem. De gemeente Roosendaal gaat een mobiele bakkerij gebruiken om burgers te ontmoeten.

De gemeente Roosendaal gaat de komende twee weken aan burgers vragen hoe zij denken over nieuwe en milieuvriendelijke manieren van energie opwekken. Dat wil ze doen in mobiele bakkerij De Eenvoud. De bakkerij komt op verschillende plekken in de gemeente Roosendaal te staan. Mensen kunnen dan brood komen bakken en ondertussen praten met iemand van de gemeente. De gesprekken in De Eenvoud beginnen op vrijdag 20 september in de wijk Langdonk.

Praten tijdens het kneden, rijzen en afbakken

Roosendaal heeft gekozen voor gesprekken in de bakkerij voor de gezelligheid en de rust. “Het proces van brood maken is inmiddels een prettige manier om met elkaar in gesprek te raken over belangrijke onderwerpen. Brood bakken vergt immers tijd: kneden, laten rijzen en afbakken. Tijdens het wachten voeren medewerkers het gesprek met inwoners over hoe zij aankijken tegen de energietransitie in de stad en in de regio,” aldus de gemeente.

“Complex onderwerp”

Klaas Koenraad is wethouder duurzaamheid. Hij zal op zaterdag 21 september in Nispen de rijdende bakkerij bezoeken om met mensen te praten over het opwekken van energie. “De energietransitie is een heel complex onderwerp, waarbij de mening van de inwoners erg belangrijk is. Met de bakkerij willen we op een laagdrempelige manier de inwoners opzoeken en dit gesprek aangaan.” Iedereen is welkom in De Eenvoud.

  • Vrijdag 20 september Langdonk vlakbij het winkelcentrum (11.00 uur – 15.00 uur)
  • Zaterdag 21 september centrum van Nispen (11.00 – 15.00 uur)
  • Maandag 23 september Weekmarkt Centrum (11.00 – 15.00 uur)
  • Dinsdag 24 september Rembrandtgalerij Westrand (11.00 – 15.00 uur)
  • Donderdag 26 september Tolbergcentrum in Tolberg (11.00 – 15.00 uur)
  • Zaterdag 5 oktober Festival Vier de Wind, Akkerstraat 11 in Wouw (14.00 – 16.30 uur)

Doelen Nationaal Klimaatakkoord

De manier waarop Nederland energie gaat opwekken is belangrijk voor het halen van de doelen in het Nationaal Klimaatakkoord. De uitstoot van CO2 moet in 2030 verminderd zijn met 49 procent. En in 2050 moet het 95 procent minder zijn dan nu. Om dat te kunnen halen, moet Nederland een andere manier vinden om energie op te wekken.

Nu gebruiken energiecentrales nog vaak fossiele brandstoffen, zoals gas, steenkool en olie om elektriciteit op te wekken. Dat zal steeds meer moeten verschuiven naar duurzame energie, zoals energie van de zon en de wind. Die verandering van fossiele brandstoffen naar duurzame energie noemen we energietransitie.

Regionale Energiestrategie

Er zijn in Nederland 30 regio’s bezig plannen te maken om duurzamer te leven, wonen en werken. Zo’n regionale samenwerking heet een RES, Regionale Energiestrategie. Een RES werkt samen met inwoners en lokale bedrijven. “Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op manieren om de opbrengsten uit wind en zon ten gunste te laten komen van inwoners, dorpen of wijken,” aldus de gemeente Roosendaal.

“De RES is een voorstel aan het Rijk hoe de regio bijdraagt aan een aantal onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwekking van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Kortom, de regio’s zijn zelf aan zet om de energietransitie in hun gebied verder te helpen. Doet u ook mee?”