Roosendaal

Roosendaal presenteert begroting voor 2020

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Wethouder Toine Theunis heeft donderdag de begroting voor 2020 gepresenteerd. In de begroting van 240 miljoen euro staan alle inkomsten en uitgaven voor komend jaar. Roosendaal investeert vooral in duurzaam, sterk & gezond en een aantrekkelijke binnenstad.

In de begroting voor 2020 werkt het college de ambities uit het coalitieakkoord verder uit. In totaal wordt er 4,2 miljoen euro geïnvesteerd. Dat geld gaat voornamelijk naar het versterken van de sociale kracht, het versnellen van de energietransitie en een aantrekkelijke binnenstad.

Veiligheid

Veiligheid blijft hoog op de agenda. Er wordt geïnvesteerd in het tegengaan van woninginbraken, overvallen en straatroven. Daarnaast blijft er aandacht voor drugscriminaliteit en ondermijning. Ook in cultuur wordt geïnvesteerd. De gemeente heeft met culturele instellingen de ambitie om van Bovendonk 111 een Cultuurhuis te maken.

Onderwijs

Tot slot is budget vrijgemaakt om de jeugd- en onderwijsagenda en de actieagenda arbeidsmarkt uit te voeren. Voor het versnellen van de energietransitie worden er maatregelen getroffen om de binnenstad te verduurzamen. Ook wordt het maatschappelijk vastgoed verduurzaamd.

De begroting wordt op 7 november behandeld in de gemeenteraad.