Roosendaal

Roosendaal slechtst scorende gemeente op de wc

Kitty Joachems Kitty Joachems

Het is in Roosendaal slecht gesteld met het aantal openbare toiletten. In 2019 stelde de VLP daarover al vragen aan het college. Aanleiding voor die vragen was het rapport van de Maag- Lever- Darmstichting waaruit bleek dat Roosendaal de slechtst scorende gemeente was als het gaat om de beschikbaarheid van openbare toiletten. Wethouder Koenraad kwam in het najaar van 2020 met een plan maar dat leverde meer vragen op dan antwoorden.

Door: Kitty Joachems

Die vragen kwamen onder andere van het Roosendaals Gehandicapten Platform (RoGeP). Want niet alleen het aantal openbare toiletten in Roosendaal schiet tekort. Het is ook slecht gesteld met het aantal rolstoelvriendelijke toiletten.

Geen rolstoelvriendelijk toilet

RoGeP voorzitter Jan Lanooy maakte gebruik van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de gemeenteraadsvergadering van november 2020. “Wij zijn van mening dat er in het centrum van Roosendaal geen enkel openbaar rolstoelvriendelijk toilet is. Ook het openbaar toilet in de Roselaar komt voor die betiteling niet in aanmerking. In het huidige plan komt er straks slechts één dergelijk toilet beschikbaar. Dat is onvoldoende”, zegt Lanooy. En dat is volgens hem niet het enige punt van aandacht. “Bij evenementen in onze gemeente zijn vaak geen of geen autonoom bruikbare rolstoelvriendelijke toiletten. En dat is opvallend, juist omdat dit wel in de evenementenvergunning is opgenomen.”

Neem een voorbeeld aan Israël

Volgens Alex Raggers, raadslid voor de VLP, moeten er zo snel mogelijk stappen worden ondernomen. “Roosendaal wil als stad en als gemeente gastvrij zijn. Daar horen voldoende openbare toiletten bij. Iedereen moet gebruik kunnen maken van het toilet als dat nodig is. Niemand uitgezonderd. Ik heb in Israël gezien hoe het daar is opgelost, dat is een mooi voorbeeld van hoe we het in Roosendaal ook kunnen regelen.” Raggers verwijst daarbij naar zijn uitzending naar Israël voor zijn werk bij Defensie. Hij was daar vaak onderweg en kwam op veel plaatsen. Het viel hem op dat bij elk winkelcentrum voldoende ruime en schone toiletvoorzieningen waren waar iedereen gratis gebruik van kan maken.

Leegstaand pand als toiletlocatie

RoGeP is enthousiast over de oplossing die Raggers in de commissievergadering heeft aangedragen. Geopperd is een leegstaand pand in de binnenstad om te bouwen tot een ruime, openbare toiletlocatie. Diverse andere partijen en ook wethouder Koenraad noemden dat een interessant voorstel. Dat stemt zowel Raggers als Lanooy hoopvol.

Te vrijblijvend

In de beantwoording van de vragen geeft de wethouder aan dat er gesproken is met RoGeP. “Er zijn gesprekken gevoerd over de openbare toiletten. RoGeP is betrokken in het proces om tot een uitvoeringsplan te komen en heeft inzage in de stukken gehad”, schrijft de wethouder. Dat is volgens Lanooy en Raggers te kort door de bocht. Zij stellen dat er weleens over gesproken is maar dat RoGeP geen inspraak in dit plan heeft gehad. “Het plan zoals dat er nu ligt is te vrijblijvend”, vinden ze.

Toezeggingen van de wethouder

De wethouder heeft in haar schrijven toegezegd dat er een nieuwe toiletunit in de Roselaar wordt geplaatst. Ook in het HUIS van Roosendaal komt een nieuwe toiletunit die voldoet aan de eisen voor toegankelijkheid. Ze schrijft ook dat er momenteel een plan uitgewerkt wordt om het mogelijk te maken dat op evenemententerreinen rolstoelvriendelijke bereikbare en toegankelijke toiletten beschikbaar komen. Er wordt nagedacht over een mobiel of vast rolstoelvriendelijk toilet.

Thuis plassen

Voorlopig is het dus nog even behelpen met de openbare toiletten in Roosendaal. Zeker nu in coronatijd. Wie toch de stad in gaat wordt geadviseerd om thuis eerst even naar de wc te gaan want op het moment dat wij deze reportage maakten in De Roselaar was het openbaar toilet wegens corona … gesloten.