Roosendaal

Roosendaal stimuleert kunst op straat: ‘Versterkt uitstraling van de stad’

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Om het verhaal van Roosendaal te vertellen, maar ook om mensen te prikkelen en te inspireren, stelt de gemeente een bedrag van 75.000 euro beschikbaar voor kunst in de openbare ruimte. Seye Cadmus en Marion Vriens stelden hiervoor een beleidsnota op, die vandaag is gepresenteerd. “We hebben zo veel mooie beelden. Zo veel hoogwaardige kunst”, vertelt Vriens. “We lopen er langs zonder om- of opkijken.”

Cadmus vult aan: “Kunst in de openbare ruimte is een mooi middel om inwoners met elkaar te verbinden en een wijk te laten stralen.” Daarom roept de gemeente de adviescommissie Public Art Roosendaal in het leven, om kunst in de openbare ruimte aantrekkelijker te maken.

Inventarisatie in beeld

De adviescommissie gaat samenwerken met inwoners, kunstenaars, citymarketing, Cultuur Verbindt Roosendaal, de adviescommissie Museumfunctie en het Tongerlohuys. Daarnaast wordt er een inventarisatie gemaakt van kunst in de openbare ruimte. “Dat moeten we duidelijk in beeld hebben”, aldus wethouder Toine Theunis. Hij ontdekte onlangs pas een kunstwerk van spelende kinderen in de wijk Kalsdonk.

“Kunstuitingen zijn een heel wezenlijk onderdeel in de ontwikkeling van een stad. Dat gaan we een sterk impuls geven.” Cadmus is het daarmee eens: “Kunst kan de uitstraling van een stad versterken. Dat zie je bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals Stadsoevers.”

Stad als canvas

Van het beschikbaar gestelde bedrag, is 40.000 euro voor het initiatief Stad als canvas. Hiermee worden tijdelijke, kleinschalige kunstwerken in de stad gerealiseerd, op een laagdrempelige en snelle manier. “Dan moet je denken aan muurschilderingen en graffiti-uitingen.” De Blind Walls Gallery in Breda is hier een goed voorbeeld van. Ook wordt er nagedacht over lichtshows en kunst langs de snelfietsroute van Roosendaal naar Bergen op Zoom.

Al die kunstwerken moeten fysiek én digitaal toegankelijk zijn, vindt de adviescommissie. Een QR-code bij de creatie leidt daarom naar een pagina met achterliggende informatie. Public Arts Roosendaal heeft ook aandacht voor de zorg en aandacht voor de artistieke uitingen. Zo kan men in de toekomst misschien een beeld adopteren. Kinderen wordt gevraagd om onkruid te wieden bij de beelden.

Verder kunnen (inter)nationale kunstenaars en inwoners bij de gemeente aangeven aan welke kunstvormen zij behoefte hebben. Zo heeft kunstenaar Karel Schrooyen uit Wouw al een aantal plannen, weet Cadmus te vertellen. Maar ook startende artistiekelingen krijgen een podium. “Al die ideeën samen kunnen veel moois gaan opleveren voor Roosendaal.”

Lees ook: Concrete plannen voor kunstwerken in Wouw