Roosendaal

Roosendaal trekt 33 miljoen euro uit voor huisvesting basisscholen

Maarten Elst Maarten Elst

De gemeente Roosendaal gaat de komende jaren flink investeren in het basisonderwijs. Maar liefst 33 miljoen euro wil het college uittrekken om twaalf basisscholen uit de gemeente onder handen te nemen. Roosendaal wil daarmee definitief de stap zetten om een moderne onderwijsstad te worden.

Geen decentralisatie dus, maar een mega-investering vanuit de gemeente voor de huisvesting van twaalf basisscholen. Het college wil 33 miljoen euro uittrekken voor nieuwbouw- en verbouwplannen in Roosendaal en de omliggende dorpen. Daarvoor heeft het college besloten om het zogenaamde huisvestingsprogramma onderwijs (hpo) 2022 vast te stellen. Daarin is ook rekening gehouden met een geactualiseerd programma voor de jaren 2020 en 2021. Ook eerder afgewezen plannen, van onder meer de KPO, worden alsnog uitgevoerd.

Lees ook: Moeilijke dilemma’s in een extra raadsvergadering in Roosendaal

Een derde van de basisscholen

Wethouder René van Ginderen legt uit waarvoor de 33 miljoen euro bestemd is. “Voor het basisonderwijs, voor onze jongere kinderen. We investeren in ongeveer een derde van ons basisscholenlandschap. 12 van de 34 Roosendaalse basisscholen kunnen aan de slag. Daar slaan we een behoorlijke slag mee in de komende jaren.”

Van Ginderen blikt terug op zo’n kleine twee maanden geleden. “Destijds werd er gesproken over decentralisatie, daar is de afgelopen jaren over onderhandeld. Die onderhandelingen hebben uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat geleid. Vervolgens hebben we als college gezegd dat we meteen door willen pakken. We hebben een afspraak met elkaar gemaakt, ook met de gemeenteraad. We hebben gezegd van dat er op zijn minst een hpo komt. Dat heeft in overleg met de schoolbesturen geleid tot dit behoorlijke programma waar we de komende jaren echt een flinke slag slaan op gebied van onderwijs.”

Verouderde schoolgebouwen

Het college vindt deze enorme investeringen noodzakelijk. Het ziet dat een aantal schoolgebouwen verouderd zijn. “Het gaat met deze investering over huisvesting. Er vindt nieuwbouw plaats of het is een investering die leidt tot forse verbouwingen”, vult Van Ginderen aan. “Daarvoor zijn ook heel diverse scholen gekozen. Niet één schoolbestuur, maar alle schoolbesturen kunnen aan de slag. Dat is goed verdeeld, ook met de verhouding stad en omliggende dorpen.”

Het plan met de miljoeneninvestering wordt de komende tijd voorgelegd aan de raad. De twaalf basisscholen die geld tegemoet kunnen zien voor de verbouwingen zijn inmiddels geselecteerd. Het gaat om basisschool de Baayaert in Wouw, basisschool Berkenveld in Heerle en enkele basisscholen in Roosendaal, waaronder basisschool Jeroen Bosch en de Mytylschool.