Roosendaal

Roosendaal tussen 1,5 en 3 miljoen euro in de min door coronacrisis

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal denkt dat er dit jaar een tekort zal zijn van tussen de 1,5 miljoen en 3 miljoen euro. Dat is het gevolg van de coronacrisis. Maar de gemeente verwacht dat het geen problemen gaat opleveren.

De gemeente Roosendaal zal dit jaar afsluiten in de rode cijfers. Burgemeester en wethouders verwachten dat het tekort minstens 1,5 miljoen zal zijn. Het kan oplopen tot 3 miljoen euro. Maar daar is de compensatie van het rijk niet in meegerekend. Dat schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad. Het tekort is ontstaan door de coronacrisis.

Financiële situatie is “sterk en solide”

De coronamaatregelen zorgen niet alleen voor hogere kosten, zoals de extra controles door BOA’s en uitkeringen voor ZZP’ers. Ze zorgen ook voor minder inkomsten, zoals het wegvallen van parkeer- en marktgelden. Maar wethouder Toine Theunis maakt zich geen zorgen. Hij ziet genoeg mogelijkheden om de tekorten op te vangen. “Ondanks deze roerige tijden blijft de financiële positie van de gemeente Roosendaal sterk en solide,” zegt hij. De gemeente hoeft nog niet te bezuinigen en ook de belastingen hoeven niet omhoog.

Het wordt voor de gemeente wel een grotere uitdaging om alle kosten op te kunnen vangen. De meeste gemeenten in Nederland moeten bijvoorbeeld steeds meer geld uitgeven aan het sociaal domein. Onder het sociaal domein vallen onder andere de Jeugdzorg en de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De vraag naar zorg groeit harder dan de inkomsten. “De gemeente investeert echter blijvend in laagdrempelige zorg, dichtbij de inwoner, om zoveel als mogelijk zware en daarmee dure zorgtrajecten te vermijden,” aldus Roosendaal.

Meer duidelijkheid na Prinsjesdag

Burgemeester en wethouders willen na de zomer weer gaan praten met de gemeenteraad over de financiën. Niet alleen over de geldzaken van dit jaar, maar ook komende jaren. De gemeente hoopt in september, na Prinsjesdag, beter weten waar ze aan toe is, omdat dan de plannen van het kabinet bekend gemaakt worden. Dan is ook duidelijk hoeveel compensatie de gemeenten krijgen van het rijk om de coronacrisis op te vangen.

Het ziet er naar uit dat het de gemeente Roosendaal lukt om binnen een paar jaar weer uit de rode cijfers te komen. Alleen 2020, 2021 en 2022 hebben een tekort. Voor de jaren daarna is de begroting wel weer sluitend. Maar dat lukt alleen als de tekorten voor dit jaar niet te groot worden. “Daarom is ons College er alles aan gelegen om het jaar 2020 zo goed mogelijk af te sluiten, zonder dat dit ten koste gaat van onze inwoners. Op dit moment is het niet nodig om te bezuinigen of om de lokale lasten voor de inwoners te verhogen. Ons uitgangspunt is dat dit ook in de komende jaren zo blijft,” schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Lees ook: Roosendaal versoepelt begroting: kosten coronacrisis onduidelijk