Roosendaal

Roosendaal verstevigt haar positie in Brabant, Nederland en Europa

Een aantal fractieleden en raadsleden wijzen Roosendaal aan op de kaart in het Provinciehuis. Foto: gemeenteraad Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Tot voor kort was BrabantStad een samenwerking tussen de vijf grootste gemeenten van Brabant, de B5. Maar met de toetreding van de gemeenten Oss en Roosendaal is er nu de B7. “Roosendaal is de enige gemeente uit West-Brabant West. We vertegenwoordigen via BrabantStad dus niet alleen onze stad, dorpen en het landelijk gebied maar ook de overige gemeenten in deze streek”, aldus Björn Rommens. Rommens reisde voor deze gelegenheid, samen met een aantal andere fractievoorzitters en raadsleden af naar het Provinciehuis in Den Bosch.

“Het is goed om als raadsleden ook eens buiten je eigen gemeente te kunnen kijken. Het bezoek aan Den Bosch was leuk en leerzaam”, zegt Rommens. Na ontvangst met koffie, thee en een gebakje met daarop het logo van één van de zeven gemeenten namen de genodigde raadsleden plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis. “We kregen uitleg over BrabantStad, de B7 en over welke gesprekken daar plaatsvinden. Aan ons werd gevraagd welke thema’s wij daar graag op tafel zouden willen hebben.” Voor Rommens en zijn collega’s was dat een uitzonderlijk moment om hun input te geven. Normaal gesproken is een gemeenteraad geen gesprekspartner van de B7.

Deelnemers BrabantStad

Binnen de B7 vergaderen burgemeesters, wethouders, statenleden en ministeries met elkaar. Zij sluiten ook aan bij de G40. De Stuurgroep BrabantStad bestaat uit de verschillende portefeuillehouders grootstedelijke ontwikkelingen van de zeven gemeenten. Voor Roosendaal is dat wethouder Arwen van Gestel. Ook de Commissaris van de Koning en de burgemeesters van de B7 gemeenten komen regelmatig bijeen. Op zo’n moment vertegenwoordigt burgemeester Han van Midden onze gemeente en regio.

Grootstedelijke uitdagingen

Dat Roosendaal nu onderdeel uitmaakt van BrabantStad zorgt ervoor dat deze regio steviger op de kaart staat. “Dat betekent dat we sneller met andere steden kunnen schakelen die ook grootstedelijke problemen hebben”, legt Rommens uit. Denk aan onderwerpen als leefbaarheid, veiligheid en wonen. “Het biedt ons ook nieuwe wegen om te laten zien aan het Rijk en aan Europa dat hier dingen gebeuren die aandacht behoeven. En daar zijn middelen voor nodig. Niet alleen geld maar ook kennis en expertise en daar kunnen we nu sneller gebruik van maken”, aldus Rommens.

West-Brabant West

Met de toetreding van de gemeenten Oss en Roosendaal bestaat de B7 verder nog uit Helmond, Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda. Rommens is ook blij met het feit dat nog maar eens benadrukt wordt dat Brabant niet ophoudt bij Breda. “Er zijn nog veel mooie gemeenten, steden en dorpen ten westen van Breda.”

Voor het Fractiehuis namen we een interview op met Björn Rommens over de toetreding van Roosendaal tot de B7. Beluister het hier.