Roosendaal

Roosendaal werkt aan plan dr. Brabersstraat en voormalig V&D pand

Kitty Joachems Kitty Joachems

In een brief aan de gemeenteraad informeert wethouder Cees Lok hen over de plannen voor de Dr. Brabersstraat in het centrum van Roosendaal. In de plannen wordt ook gesproken over het pand waar V&D vroeger zat en het huidige busstation aan het Roselaarplein.

Door: Kitty Joachems

Eerder werd in het document Roosendaal Gezonde Stad al een ontwikkelingsperspectief geschetst voor de gebieden Tussen de Markten en Roselaarplein. De Dr. Brabersstraat is onderdeel van deze 2 gebieden. Op basis van de visie Roosendaal Gezonde Stad is gevraagd om met initiatieven te komen voor herontwikkeling van de binnenstad.

V&D en busstation

Inmiddels werkt de gemeente aan concrete plannen voor het voormalige V&D-pand en het huidige busstation op het Roselaarplein. Dat de beoogde plannen afwijken van het bestemmingsplan is volgens Lok geen probleem. Het bestemmingsplan voor de binnenstad geeft nu al de mogelijkheid om panden andere functies te geven dan detailhandel. Zo worden panden direct geschikt voor wonen, horeca en zakelijke dienstverlening.

Straat- en buurtbijeenkomsten

De brief informeert de raad over de volgorde van stappen die in het proces gezet gaan worden. Allereerst wordt een bijeenkomst georganiseerd voor pandeigenaren en ondernemers die gevestigd zijn in de Dr. Brabersstraat. Aan hen worden de plannen gepresenteerd en toegelicht en met hen worden andere opties voor de straat verkend. Kort daarna volgt eenzelfde bijeenkomst voor pandeigenaren en ondernemers uit de omgeving van de Dr. Brabersstraat.

Vervolgsessies

Daarna wordt de gemeenteraad uitgebreid geïnformeerd. De visie wordt met de resultaten uit al die bijeenkomsten aangevuld. Als het nodig is volgen vervolgsessies met de straat, buurt en gemeenteraad. Als het plan compleet is wordt het aan het college voorgelegd. Na hun instemming gaat het tenslotte ter vaststelling naar de gemeenteraad.