Roosendaal

Roosendaal wil steeds meer studentenstad worden

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

In 2018 stonden de namen van maar liefst tien partijen onder een motie die het college van B en W opriep uit te zoeken in hoeverre er serieuze kans van slagen is om van Roosendaal een studentenstad te maken. Donderdagmiddag presenteerde wethouder René van Ginderen de uitkomsten van dat onderzoek.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

De bestuurder is best tevreden de met de resultaten van het gehouden onderzoek, meldt hij. “We willen een stad van talenten zijn.” Met een groeiend aantal hbo’ers van nu al ruim 4500 ziet hij kansen, ook voor de lokale economie en bedrijvigheid. Om die optimaal te benutten moet er nog wel het nodige gebeuren en daarbij zijn de uitkomsten van het gehouden onderzoek een leidraad. Belangrijke constatering van de bestuurder daarbij is: “We zullen het samen moeten doen.” Daarmee doelend op onder meer de ondernemers, woningaanbieders, horeca en de jongeren zelf, hun input moet leidend zijn.

Weinig studenten wonen ook hier

Ook nu al weten studenten van ver buiten de regio Roosendaal te vinden, is gebleken. Ze komen uit de driehoek Vlissingen, Zoetermeer, Eindhoven en zijn zelfs best te spreken over het OV. Opvallend is wel dat het grootste deel hier niet wil wonen. Slechts een kleine groep zoekt woonruimte, die volgens het onderzoek bovendien slecht te vinden is en als prijzig wordt ervaren.

Dat de studenten hier niet komen wonen, betekent meteen dat ze maar matig kennismaken met wat Roosendaal verder te bieden heeft aan bijvoorbeeld horeca en evenementen. Volgens de wethouder is dat mogelijk ook een kip/ei discussie. Als het aanbod meer aansluit, gaan ze er naar verwachting meer gebruik van maken. En om dezelfde reden roept hij bedrijven op zich met stage- en werkplekken meer op deze doelgroep te richten. Nu wil maar zo’n veertig procent hier blijven werken. Al met al zijn de cijfers die de stad scoort nog te laag. De ondervraagde hbo’ers geven Roosendaal als studentenstad nu een 3,4 en bij mbo’ers blijft het op 6,2 steken.

‘Second best’

Het onderzoek moet als basis gaan dienen voor een nog nauwere samenwerking met ondernemers, de woonsector, onderwijs en natuurlijk de doelgroep zelf. Het college ziet daarin voor de gemeente vooral een regierol weggelegd. Wethouder Van Ginderen heeft goede hoop dat Roosendaal zo op z’n minst ‘second best’ kan worden ten opzichte van studentensteden als Leiden, Tilburg en Nijmegen. Het liefst zo snel mogelijk ook voor Belgische jongeren.