Roosendaal

Roosendaal zet ecologische aanpak eikenprocessierups door

Eikenprocessierupsen in kolonne over een boomstam

Foto (uitsnede): Pixabay / Mrsbrown

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Vorig jaar was er op veel plaatsen in Nederland veel overlast van de eikenprocessierups. De gemeente Roosendaal was daar geen uitzondering in. Dat wil men er nu zo veel mogelijk voorkomen. Wethouder Inge Raaijmakers presenteerde donderdagochtend de hiervoor opgezette plannen en aanpak.

Roosendaal hecht er waarde aan dat de bestrijding van de rupsen zo milieuvriendelijk mogelijk gebeurt. Gif is sowieso uit den boze en wegbranden eigenlijk ook, omdat dit tevens de betreffende bomen beschadigd. De rupsen wegzuigen kan altijd nog maar de nadruk ligt op preventie, op plaatsen waar overlast echt groot is althans. Om biodiversiteit te bewaken wordt elders niet of zo min mogelijk ingegrepen. “Zeker het buitengebied laten we in principe met rust”, meldt de wethouder.

Lange termijn versus bestrijding

Meer inzetten op natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups dus, zoals de koolmees, de gaasvlieg en het lieveheersbeestje. Al is dat wel vooral een lange termijnaanpak, geeft Raaijmakers toe. Er is de gemeente veel aan gelegen om de kwetsbare balans in het aanwezige groen, waar zo veel in geïnvesteerd is de afgelopen jaren, waar mogelijk intact te laten. Bestrijding zal daarom met name plaatsvinden bij scholen, speelplaatsen, sportparken en andere druk bezochte plaatsen. Die vindt preventief plaats met bacteriepreparaat. Wanneer eind april het eerste eikentakken ontluiken worden de bomen behandeld met een goedje dat de rupsen infecteert als ze van het blad eten.

Zeldzame vlinders

Lang niet alle 14.900 eiken die de gemeente Roosendaal rijk is gaan behandeld worden. De focus komt te liggen op locaties waar de kans op veel overlast het grootst is. In woonwijken in principe alleen als er geen zeldzame vlinders zijn, omdat die rupsen ook zouden sterven door de gebruikte middelen. De kaart van de Vlinderstichting wordt daarbij als norm gehanteerd. Op de website van de gemeente is een plattegrond te vinden die laat zien waar wel en waar niet actief wordt bestreden. Zo kunnen mensen die zo min mogelijk risico willen lopen zelf bekijken wat voor hen slimme routes zijn als ze fietsen of wandelen.

Andere vormen van bestrijding

In een aantal dorpen zijn eerder al nestkastjes weggehangen om mezen en andere vogels aan te trekken. Dit zijn natuurlijke vijanden van de rups. Dat blijft de gemeente stimuleren en faciliteren, wanneer bewoners er zelf werk van maken. Wie ideeën heeft is van harte welkom. Er hangen nu zo’n 200 kastjes in de gemeente. Tevens wordt bloemenmengsel ingezaaid, om gaasvliegen en lieveheersbeestjes aan te trekken, en er komen her en der insectenhotels.

Tellingen

De meeste overlast wordt verwacht van half mei tot in juli. Waar nodig worden dan ook nesten weggezogen. Aan het eind van die periode ontpoppen de rupsen en daarmee komt een tweede deel van het gemeentelijke bestrijdingsplan in werking. Met feromonen; een aantrekkelijk geurstof, worden de mannetjes in de val gelokt. Tellingen van het aantal gevangen vlinders gebruikt de gemeente vervolgens om de aanpak voor komende jaren nog nauwkeuriger af te stemmen op de praktijk. De verwachting is dat dit jaar de aantallen al weer lager zijn dan in 2019 het geval was. Op de speciale kaart staan straks niet allleen de locaties waar actief wordt bestreden. Vanaf half juli zijn er tevens de geplaatste feromoonvallen te vinden. De maatregelen kosten de gemeente jaarlijks ongeveer anderhalve ton, aldus wethouder Raaijmakers.