Roosendaal

Roosendaals afvalbeleid is nog steeds rommelig

Kitty Joachems Kitty Joachems

Het onderzoek naar de mogelijkheid om te starten met nascheiding van huishoudelijk afval levert bij een aantal fracties meer vragen op dan antwoorden. De mate van onafhankelijkheid van het onderzoek wordt in twijfel getrokken. En de raadsleden zijn ontevreden over het feit dat wethouder Koenraad het contract met Saver tussentijds heeft verlengd. Michael Yap (PvdA) vindt dat het informeren van de raad kan en moet verbeteren.

Alex Raggers (VLP) spreekt van een zware teleurstelling. Hij is teleurgesteld over het feit dat de raad niet op de hoogte was van de contractverlenging. En ook het onderzoek levert teleurstelling op. “Het hele onderzoek kan wat de VLP betreft zelf bij het afval”, stelt hij.

Heb geduld

“We zijn pas een jaar bezig met dit nieuwe systeem. Nu al overgaan op een nieuwe aanpak is voor ons een brug te ver”, vindt Kees Hoendervangers (Roosendaalse Lijst). “Inwoners moeten zuiverder omgaan met hun afval. Het merendeel doet het goed en de rest moeten we met goede communicatie en begeleiding daarbij helpen.” Nascheiding is volgens zijn fractie nu nog niet aan de orde. “Maar voor de toekomst sluiten we dat niet uit.” Daar kan wethouder Klaar Koenraad zich in vinden. “We werken toe naar nascheiding maar het is daar nu nog te vroeg voor”, zegt ze. “We zijn pas een jaar bezig met het eens per vier weken inzamelen. De evaluatie moet nog komen. Heb geduld.”

Beloning

Christian Villée van GroenLinks vindt nascheiding niet de juiste optie. Hij denkt dat het amper effect zal hebben op de hoeveelheid zwerfafval. Villée voelt meer voor een beloningssysteem voor eenieder die plastic afval naar het grondstoffencentrum brengt. Hij stelt zich voor dat het per ingeleverde zak punten oplevert op de Roos 24 pas. Wethouder Koenraad twijfelt aan de haalbaarheid maar belooft ernaar te kijken.

Oranje containers

“In het onderzoek is niets te lezen over de kosten voor oranje containers en ondergrondse containers voor plastic afval”, stelt Karen Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie). Ze brengt ook de kroonringen nog eens onder de aandacht. “Laat deze bestaan, zeker zolang we geen andere oplossing hebben. En stimuleer inwoners om ze te gebruiken”, aldus Suijkerbuijk.

Lees ook: Geen container voor plastic afval voor Roosendaalse huishoudens

In het ongewisse

Dat de wethouder tussentijds het contract met Saver heeft verlengd verdient volgens de gemeenteraad geen schoonheidsprijs. Anneke Eijck (VVD): “Jammer dat de raad bewust of onbewust in het ongewisse is gelaten.” Yap vult aan “Het verlengen van zo’n contract is een bevoegdheid van het college. Toch moet je daar wel over geïnformeerd worden. Je moet als raadslid volledig op de hoogte zijn van wat er speelt.”

Onafhankelijk of niet?

Betekent dit nu dat het contract moet worden opengebroken? Harm Emmen (D66) vindt van niet. Een nieuwe aanbesteding brengt hogere kosten met zich mee. Wat Emmen betreft ligt de focus eerst op aanvullend onderzoek. Dat geldt ook voor Wim van Oosterhout (CDA). Hij vindt net als VVD, D66 en VLP dat het onderzoek niet geheel onafhankelijk lijkt. “Voordat we overgaan op Europese aanbesteding en mogelijk openbreken van contracten is een meer onafhankelijk onderzoek nodig. We zijn gebaat bij concrete conclusies waar we mee verder kunnen”, vindt Van Oosterhout.

Hoe nu verder?

Raggers vraagt wethouder Koenraad te komen met een tijdlijn waardoor alle stappen inzichtelijk zijn. Hij krijgt daarin bijval van meerdere fracties. “Een goed idee”, vindt ook de wethouder. “Ik wil het hele systeem helemaal voor u in kaart brengen zodat u het complexe geheel, wat zorgvuldig is opgebouwd, kunt overzien.” Ze belooft voor 1 juli een aangeklede tijdlijn te presenteren. Met die belofte van wethouder Koenraad zien D66 en VVD af van een motie. De VLP is nog wel van plan met een motie te komen. De ChristenUnie weet nog niet of ze met een motie komt. Suijkerbuijk wacht de eerstvolgende commissievergadering af. Daarin wordt gesproken over de kroonringen.