Roosendaal

Roosendaalse APV: geen carbidschieten buiten jaarwisseling

Redactie Redactie

Burgemeester Jacques Niederer van de gemeente Roosendaal heeft bekend gemaakt een aantal wijzingen te zullen doorvoeren in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Zo mag er bijvoorbeeld geen carbid meer worden geschoten buiten de jaarwisseling om.

 

 

Rond de vorige jaarwisseling zijn er verschillende klachten binnengekomen over het afschieten van carbid. Gemeentelijke toezichthouders hebben geconstateerd dat mensen dat deden binnen de bebouwde kom en buiten de tijden waarop er vuurwerk mag worden afgestoken. Omdat carbid niet onder vuurwerk valt mag dit ten allertijden worden afgestoken. Maar als het door de gemeenteraad wordt goedgekeurd, dan loopt dat vanaf deze jaarwisseling anders. Dan mag je alleen carbid afschieten buiten de bebouwde kom op 31 december van 10:00 tot 1 januari 02:00.

Vergunningsplicht risicobranches

Naast de nieuwe regels voor carbid schieten, wordt er ook een vergunningsplicht opgenomen voor enkele risicobranches waaronder autoverhuurbedrijven, kapsalons, zonnebanksalons en nagelstudio’s. Bestaande bedrijven krijgen een half jaar de tijd om alsnog een vergunning, die ze voorheen niet nodig hadden, aan te vragen. Nieuwe bedrijven zullen uitgebreid worden gescreend en een aangevraagde vergunning zal dan worden verleend of worden afgewezen. Ook de andere gemeenten binnen het district de Markizaten gaan dit wetsvoorstel overnemen.

Dwangsom voor notoire inbrekers

Tot slot zal het nog lastiger gaan worden voor inbrekers. Ze waren al strafbaar als ze met inbreekwerktuigen op pad zijn. Nu kunnen deze bandieten, als ze opnieuw betrapt worden met inbrekerswerktuigen, een dwangsom, die kan oplopen tot 10.000 euro worden opgelegd. Op deze wijze wil de gemeente het aantal woninginbraken terugdringen.