Roosendaal

Roosendaalse fracties scharen zich achter maatregelen burgemeester

Maarten Elst Maarten Elst

Burgemeester Han van Midden kan op bijval rekenen van zijn voltallige gemeenteraad. Alle fracties ondertekenden een verklaring waarin wordt aangegeven dat ze de acties die de burgemeester nodig acht om de stad leefbaar, veilig en schoon te houden onderschrijven. In de brief doen de fracties tevens een appel op ouders en verzorgers om de huidige gebeurtenissen met hun kinderen te bespreken.

Door: Maarten Elst

Sinds woensdagavond zijn de wijken Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand ‘op slot’ gegaan. Aanleiding hiervoor is de wekenlange reeks aan vuurwerkincidenten die zich voornamelijk in deze vier wijken concentreren. In een gezamenlijke verklaring spreken alle fracties van de gemeenteraad in Roosendaal hun zorgen uit over het vuurwerkoverlast en de bijbehorende vernielingen van de laatste tijd.

,,De forse toename in de afgelopen paar dagen heeft ons doen beseffen dat wij in een heel andere situatie zijn beland”, schrijven de fracties. ,,Wij onderschrijven dan ook de acties die de burgemeester nodig acht om onze stad leefbaar, veilig en schoon te houden. Hierin krijgt hij onze volle steun. Wij beseffen dat een aantal maatregelen erg ingrijpend zullen zijn, maar realiseren ons dat deze alleen ingezet worden wanneer ze absoluut echt nodig zijn. Ook richten ze zich alleen op diegenen die zich ernstig misdragen.”

Grens trekken

De fracties begrijpen dat veel jongeren zich vanwege de maatregelen van de coronapandemie zich beperkt voelen in hun vrijheid. ,,Toch willen we een duidelijke grens trekken daar waar ze overgaan tot geweld, vernieling of verstoring van de openbare orde. Tevens willen we hier een appel op ouders en verzorgers doen om deze gebeurtenissen met hun kinderen te bespreken. We vragen hen alert te blijven en in te grijpen bij mogelijke betrokkenheid.”

De gemeenteraad sluit af met een pluim te geven aan de politie, hulpdiensten, handhavers en toezichthouders. ,,Zij worden aangestuurd door de burgemeester die inmiddels dag en nacht bezig is met het waarborgen van de veiligheid van onze inwoners”, aldus de fracties.