Roosendaal

Roosendaalse gemeenteraad reageert op ambitieakkoord “Wat wil onze inwoner nou écht?”

Kitty Joachems Kitty Joachems

Woensdagavond kreeg de Roosendaalse gemeenteraad de gelegenheid om te reageren op het ambitieakkoord. De oppositiepartijen zijn vooral kritisch over de beoogde groei naar een gemeente met 100.000 inwoners. Hoe wil het nieuwe college dat gaan doen? Er zijn nu al, met 77.000 inwoners, flinke uitdagingen als het gaat om zaken als afval, veiligheid en armoede. De Roosendaalse Lijst noemde het ambitieakkoord zelfs “Coalitie in wonderland”.

Vorige week werd het ambitieakkoord op een vernieuwende manier gepresenteerd. Het aanwezige publiek en stakeholders kregen de gelegenheid om vragen te stellen en input te leveren. En nu is het de beurt aan de gemeenteraad om te reageren. Als grootste oppositiepartij kreeg de Roosendaalse Lijst als eerste het woord. Fractievoorzitter René van Broekhoven sprak de hoop uit dat het nieuwe college “snel weer met beide benen op de grond in het hier en nu komt, want er zijn genoeg zaken waar onze inwoners vandaag en morgen al mee te maken hebben en die om aandacht vragen.”

Kijktip: presentatie ambitieakkoord

Status, arbeidsmigranten en vluchtelingen

Björn Rommens (PvdA) zocht in het ambitieakkoord naar standpunten over statushouders, arbeidsmigranten en vluchtelingen. “Deze woorden komen maar één keer voor, namelijk op de laatste pagina bij het verdelen van de portefeuilles.” Hij geeft de coalitie de tip om het akkoord op te splitsen in twee delen. Eén deel met doelen voor de komende vier jaar en een deel met zaken voor de langere termijn.

Vertrouwen herstellen

“We kunnen met moeite 50 mensen uit Ter Apel opvangen”, sprak Bejar Taher namens D66. “Waarom denken we dan na over een groei naar 100.000 inwoners?” Zijn fractie ziet graag dat Roosendalers betrokken worden. “Het vertrouwen moet hersteld worden”. Als het aan D66 ligt krijgen inwoners invloed via wijkraden.

Ondermijning

Burger Belangen Roosendaal is positief over het ambitieakkoord. Maar volgens Selda Bozkurt mist er wel een essentieel onderdeel. Ondermijning. “Het tast de integriteit aan van het openbaar bestuur en bedrijfsleven. Er is sprake van bedreiging van medewerkers, bestuurders en ambtenaren van gemeente en bedrijven”, zegt Bozkurt. “Boeren worden bedreigd om hun leegstaande schuur af te staan voor de productie van drugs en jongeren worden benaderd en ingezet als drugskoerier. Dit hoort hoog op de agenda!” vindt ze.

Referendum

Nieuwkomer Forum voor Democratie pleit voor een referendum. “Willen onze inwoners wel groeien naar een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners? Laten we de mening hierover maar eens peilen”, oppert Corrie van Leerzem. “Zij aan zij betekent hoor en wederhoor. Laten we daar dan maar direct mee beginnen.”

Ouderen

Jac Wezenbeek van Vitaal Liberaal is teleurgesteld omdat het woord ouderen slechts één keer genoemd is in het ambitieakkoord. “Wij vragen wat aanpassingen”, zegt Wezenbeek. Vervolgens reikt hij een bijlage uit met daarop de gewenste aanpassingen. Hij onderstreept dat een betere externe communicatie zorgt voor meer belangstelling voor de lokale politiek in de samenleving. De grote vraag is volgens Wezenbeek: hoe gaan we dit doen?

Prioriteiten

In antwoord op alle vragen zegt VLP-fractievoorzitter Eric de Regt dat de komende tijd hoge prioriteit wordt gegeven aan het verbeteren van het onderhoud in de buitenruimte, het versneld oppakken van de woningbouw, een betrouwbare, transparante en goed communicerende overheid en het betrekken van inwoners bij de besluitvorming.

Tussenevaluatie

Ook coalitiepartijen VVD en CDA komen aan het woord. Sanneke Vermeulen (VVD) stelt voor om over twee jaar een tussenevaluatie uit te voeren om te kijken waar we dan staan met onze ambities en of het uitvoeringsprogramma van het college ook daadwerkelijk nog op orde is of bijgesteld moet worden. “Als wij allemaal in deze ambities geloven dan zijn we halverwege”, stelt Vermeulen. Nicole Roeken (CDA) voegt daaraan toe “Hou de gedachte van zij aan zij vast.” GroenLinks kiest ervoor om geen gebruik te maken van de spreektijd.

Uitnodiging om mee te doen

Tot slot krijgt Arwen van Gestel namens de formerende partijen de gelegenheid om te reageren op alle vragen, opmerkingen en suggesties die gedurende de avond zijn besproken. Hij benadrukt dat het ambitieakkoord een uitnodiging is. “Wij vragen iedereen om mee te doen. Om samen aan de lat te staan van wat belangrijk is voor Roosendaal. Nu en in de toekomst.” Volgens Van Gestel moet college en raad nu aan de slag met de ‘hoe-vraag’. “Niet iedereen heeft alle antwoorden en veel mensen hebben goede ideeën. Dus kom met die ideeën. De komende honderd dagen kijken we samen hoe we dat willen doen als gemeenteraad, college, inwoners, partners en ondernemers uit onze gemeente.”

Bestaanszekerheid

Daar willen Van Broekhoven en Taher nog wel wat nadere uitleg over. Taher verwijst daarbij naar problemen die nu om een oplossing vragen. “Sommige problemen, bijvoorbeeld bestaanszekerheid, worden met de dag erger. Honderd dagen wachten lijkt me lastig voor de inwoners. Wat gaan we doen om hen nu al te helpen?”, vraagt hij. Volgens Van Gestel is er geen sprake van dat actie op dit punt de komende tijd stilligt. “Donderdag in Parrotia is heel duidelijk de belangrijkheid van bestaanszekerheid benadrukt. Die cijfers hebben we ook in beeld. Dat heeft prioriteit. Er zijn al zaken in gang gezet door het oude college en daar gaat het nieuwe college onverkort mee door”, aldus Van Gestel.