Roosendaal

Roosendaalse Lijst aan de slag met vluchtelingenvraagstuk

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De discussie over vluchtelingen is landelijk in alle hevigheid losgebarsten. De Roosendaalse Lijst merkt aan de hand van diverse ontvangen signalen dat dit onderwerp zeker ook binnen de gemeente Roosendaal speelt.

 

Om deze landelijke en zelfs internationale discussie terug te brengen naar de gemeente en te weten te komen welke concrete vragen er leven bij inwoners, is de volgende webpagina aangemaakt: www.roosendaalselijst.nl/vluchtelingenvraagstuk.

Via deze pagina kunnen vragen gesteld worden over dit toch wel zeer complexe onderwerp. Op basis van de verkregen input worden er, mogelijk in samenwerking met deskundigen/professionals, gezamenlijk vervolgstappen gezet. De Roosendaalse Lijst hoopt en verwacht veel reacties te ontvangen.