Roosendaal

Roosendaalse Lijst en ChristenUnie willen verbod lachgas in APV

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De Roosendaalse Lijst en de ChristenUnie willen dat de gemeente Roosendaal de verkoop en het gebruik van lachgas in het openbaar gaat verbieden. Ze stellen hierover schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.

De Roosendaalse Lijst en de ChristenUnie hadden vorig jaar al gevraagd om de verkoop van lachgas te verbieden op festivals en evenementen in Roosendaal. Toen zeiden burgemeester en wethouders dat zo’n verbod via de APV niet kon, omdat het landelijk ook niet verboden was. Lachgas valt gewoon onder de Warenwet en mag dus vrij verkocht worden. Toch zien de 2 partijen nieuwe mogelijkheden.

Minister Grapperhaus biedt ruimte

De politieke partijen verwijzen naar antwoorden die minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft gegeven op Kamervragen. Volgens Grapperhaus kunnen gemeenten zelf kiezen een bepaalde drug te verbieden via de APV, ook al staat er over die drug niets in de wet. “Het enkele feit dat het gebruik van drugs in de Opiumwet niet strafbaar is gesteld, wil nog niet zeggen dat het gemeenten niet is toegestaan om in de lokale Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) het gebruik van drugs in de openbare ruimte strafbaar te stellen.”

Daar ligt volgens Yvonne de Beer-van Kaam van de Roosendaalse Lijst en Karen Suijkerbuijk-Ader van de ChristenUnie een kans voor Roosendaal. Ze zien dat steeds meer andere gemeenten de verkoop van het lachgas ook verbieden. “In Haarlem ligt een totaalverbod voor het gebruik van lachgas in het vooruitzicht en afgelopen zomer werd daar reeds een verkoopverbod van lachgas bij evenementenlocaties opgenomen in de APV,” aldus de partijen. “Ook in andere gemeenten, zoals Rotterdam, Alkmaar en Hoorn geldt al enige tijd een verbod op de verkoop van lachgas tijdens evenementen.”

Arnhem eerste met totaalverbod verkoop lachgas

De partijen wijzen verder naar de gemeente Arnhem. Die wil nog een stap verder gaan, dan alleen het verbod op lachgas bij evenementen. “Gisteren lazen wij in de media dat de gemeente Arnhem de eerste gemeente is met een totaalverbod op de verkoop van lachgas. Dat verbod gold daar eerder al op straat, maar sinds gisteren mag ook geen lachgas meer verkocht worden in horecagelegenheden.”

Arnhem gebruikt de Wet Milieubeheer om het verbod op lachgas te rechtvaardigen. “Volgens deze wet zijn verkopers verplicht om gevaren voor mens of milieu te voorkomen of te beperken. Omdat het gebruik van lachgas gevaren kent, handelt de verkoper in strijd met die wet, zo is de redenering. Kunt u deze redenering volgen?” zo vragen de raadsleden aan de gemeente Roosendaal.

De Beer-Van Kaam en Suijkerbuijk-Ader willen weten wat de gemeente Roosendaal gaat doen met de uitspraak van minister Grapperhaus. En of ze van plan is ook in Roosendaal de verkoop en het gebruik van lachgas in het openbaar te gaan verbieden in de APV.